Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
För att stärka lärarutbildningens attraktivitet och därigenom den svenska skolans framtida kompetensförsörjning måste regeringen satsa på att höja kvaliteten på lärarutbildningen, skriver debattören.

Börja med att höja kvaliteten här

Kvaliteten på lärarutbildningarna måste höjas radikalt. Det görs bäst om de prioriteras i statens budget, skriver Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I morgon, den 15 april, lägger regeringen fram sin vårbudget. 1980 var det tio sökande per plats till lärarutbildningen. Konkurrensen om platserna var hård och enbart toppstudenterna antogs. I dag ser det annorlunda ut. Höstterminen 2014 hade utbildningarna till grundskole- och gymnasielärare i genomsnitt 1,4 förstahandssökande per plats. För att stärka lärarutbildningens attraktivitet och därigenom den svenska skolans framtida kompetensförsörjning måste regeringen satsa på att höja kvaliteten på lärarutbildningen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Undermåliga resurser

Lärosätena som bedriver lärarutbildningar har dock undermåliga resurser om syftet är att bedriva en utbildning av tillräckligt hög kvalitet. Det tar sig paradoxalt nog uttryck i bristen på lärarledd tid inom lärarutbildningen. Att få tillräcklig undervisning är av yttersta vikt för att utveckla de förmågor och kunskaper man som yrkesaktiv lärare behöver.

Enligt en rapport sammanställd av forskaren Graham Gibbs finns det ett tydligt samband mellan undervisningstid och kvaliteten på utbildningen. Drygt hälften av lärarstudenterna har mindre än nio timmars undervisning i veckan och dessvärre är trenden negativ över tid. För sex år sedan fick 13 procent av lärarstudenterna mer än 15 timmars lärarledd undervisning i veckan. År 2013 hade andelen minskat till åtta procent. Självfallet bör det finnas utrymme för självstudier och utbildningsmoment som inte kräver lärarledd tid, men genomsnittsstudenten på lärarutbildningen ägnar 28 timmar per vecka åt studierna på en utbildning som ska bedrivas på heltid, motsvarande en 40 timmars arbetsvecka.

Orimligt låga resurser

De nivåer av den lärarledda tiden som blivande lärare omfattas av i dag är orimligt låga och krafttag måste tas till för att få bukt med problematiken. Alliansregeringen påbörjade viktiga satsningar med väl tilltagna resurser med det uttalade målet att ge studenterna på de mest eftersatta utbildningarna mer lärarledd tid och mindre undervisningsgrupper. Undersökningar har dock visat på att effekten av dessa satsningar har varit mycket begränsade.

Stefan Löfven (S) presenterade i regeringsförklaringen att kvaliteten i högskolan ska höjas. Vi förväntar oss därför att den rödgröna regeringen prioriterar lärarutbildningens kvalitet på allvar i budgeten och följer upp resultatet för att garantera att det ger utslag i praktiken.

Isak Skogstad

ordförande

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

Bild - 2
Mest läst