Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
ta7884b1 (kopia)

Bönor 40 gånger klimatsmartare än nötkött

Det är den globalt skenande köttkonsumtionen, inte om nötköttet på tallriken kommer från Irland eller Sverige, som utgör framtidens stora miljöhot, skriver Jonas Paulsson, Köttfri Måndag.

Slutreplik

Miljövänlig mat, 9/2 och 16/2

Patrik Ohlsson och Sofia Karlsson, LRF, skriver att svenska bönder inte är några miljöbovar eftersom djur är en del av svensk livsmedelsproduktion då vi har gott om gräsmarker. Resonemanget saknar faktastöd. Det är den globalt skenande köttkonsumtionen, inte om nötköttet på tallriken kommer från Irland eller Sverige, som utgör framtidens stora miljöhot.

Den effektiva lösningen för att komma tillrätta med det svenska jordbrukets klimatpåverkan är att byta ut köttet mot bönor. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet orsakar nötkött ungefär 26 kilo växthusgaser per kilo konsumerat kött i form av koldioxid från nedhuggen skog, metangas från kornas magar och dikväveoxid från gödsel. Men väljer konsumenten i stället att äta proteinrika bönor blir utsläppen endast 0,7 kilo. Det är alltså nästan 40 gånger bättre för klimatet att köpa bönor än att köpa nötkött.

Vilseledande budskap

Patrik Ohlsson och Sofia Karlsson skriver att Sverige har gott om vatten, gott om gräsmarker, gott om duktiga bönder som sköter djuren och att bönderna inte importerar mer foder än nödvändigt. Budskapet är vilseledande. I FN:s jordbruksrapport Livestock’s long shadow framgår det (del IV, sida 113) att mindre än en tiotusendel av djurhållningens klimatpåverkan kommer från transporter. Inte heller har kött från djur som betar väsentligt lägre klimatpåverkan. Den som tar intryck av LRF:s budskap väljer kanske att avstå från importerade vegetariska produkter till förmån för kött från svenska djur som betar. Den konsumenten har då vilseletts till att begå ett klimatmässigt dubbelfel.

Det grundläggande miljöproblemet inom jordbrukspolitiken är att vi äter mycket kött och sköljer i oss mycket komjölk i olika former. Vi kommer inte tillrätta med djurhållningens miljöpåverkan genom att vare sig köpa svenskt närproducerat kött, svenskt klimatsmart kött, svenskt ekologiskt kött eller svenskt naturbeteskött. Lika lite som filtercigaretter innebär att cigaretter är ofarliga. Köttnationalismen är ett otyg. Sveriges miljö har mycket att vinna på att LRF hjälper till att utveckla en jordbrukspolitik som befrämjar odling av bönor i stället för att ständigt jaga nya kött- och mjölksubventioner.

Jonas Paulsson

Köttfri måndag

Mest läst