Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Avtalet om Västlänken riskerar Göteborgs välfärd

Nu öppnar stadens högsta tjänstemän med ansvar för Västlänken, efter politiska påtryckningar, för att ta kommunala välfärdspengar till att fylla Västlänkens svarta hål. Trots att det bara är nu vi har möjlighet att sätta tryck bakom en förhandling, skriver kommunalrådet Martin Wannholt och Theo Papaioannou (VV).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ett halvår efter utsatt tidsplan, kommer stadens genomförandeavtal avseende den tilltänkta Västlänken snart upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. I förrgår hölls en snabbinkallad presskonferens om avtalet. Men det är en tom papperslunta, helt utan finansiering och staden släpper ifrån sig det enda förhandlingskortet vi har genom att anta detaljplanen för Västlänken. Trots ofinansierade miljardbelopp.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det Västsvenska paketet har sålts in till medborgarna med en tydlig finansieringsmodell för de 34 miljarderna, eller rättare sagt för de 46 miljarder kronor som hela paketet omfattar i 2009 år priser. Det vill säga där ränta och indrivningskostnad för trängselskatten är med. Göteborgs stad har gått in med 1,25 miljarder, Västra Götalandsregionen med 820 miljoner, region Halland med 180 miljoner och markvärden ska bidra med 750 miljoner. Staten går in med 17 miljarder. Summerat blir detta 20 miljarder. Övriga 26 miljarder ska tas via trängselskatten ända fram till år 2037. De 26 miljarder som en stor majoritet av göteborgarna i folkomröstningen tydligt sa nej till.

Totala medfinansieringen ligger redan nu på 63 procent. Trots detta skall ytterligare kommunala pengar kastas in i ett dödfött projekt med en station i Haga. Västlänksalliansens partier har inte bara kört över göteborgarnas nej till finansiering av Västlänken. De har även genom medvetet dåliga förhandlingar tänkt tvinga göteborgarna att betala ännu mer av Västlänkens kostnader via kommunalskatten. Alltså pengar som främst är till för att finansiera skola, förskola, äldreomsorg med flera viktiga kommunala uppgifter.

Till intet förpliktigande

Vad är då ett genomförandeavtal? Varje gång Göteborgs stad antar en detaljplan, är kostnader och intäkter noga redovisade och beslutade i ett genomförandeavtal. Den mest centrala punkten är att byggen och åtgärder är finansierade, det vill säga vem som tar vilka kostnader hela vägen fram till färdigställande. Men avtalet innehåller ingen finansiering, den har helt lyfts ur avtalet. Endast förslag till principer återstår som på intet sätt förpliktigar någon av parterna att ta de stora extra kostnaderna för knäckfrågorna – som också lyfts ut. Avtalet hanterar inte stadens extra personalkostnader, stationsbyggnader för en fungerande Västlänk, grundförstärkningar, de 800 centrala p-platser som försvinner, intrångsersättningar för kommunala bolag, två- eller fyrspår i stationslägena. Flera miljarder kronor utan finansiering.

Det enda avtal om finansiering av Västlänken som finns mellan parterna i dag, ingår i blockavtal 1 och 2.De omfattar totalt 2,5 miljarder kronor avseende Västlänken. Medel som i huvudsak avsatts för projektering samt inledande arbeten utan miljötillstånd. De övriga 17,5 miljarderna, i Trafikverkets uppskattade budget för Västlänken om 20 miljarder (2009 års priser), finns inte med i något avtal mellan parterna. Göteborgs stad är således avtalslös vad gäller finansiering för genomförandet av Västlänken. Detta tänker man nu befästa i ett ofinansierat genomförandeavtal med beslut i kommunfullmäktige. I huvudavtalet mellan parterna framgår tydligt att alla åtgärder skall konkretiseras i finansierings- och genomförandeavtal. Och detta har vad gäller Västlänken, endast skett till ovan nämnda 2,5 miljarder kronor.

Stora kostnader tillkommer

Vi har stor förståelse och respekt för att saker och ting kan dyka upp och förändras över tid. Framför allt i ett stort och omfattande projekt som löper över lång tid. Men det är anmärkningsvärt att de förhållanden och avtalsfrågor man redan idag känner till och som är kostnadsintensiva, lyfts ur avtalet. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan flera stora tillkommande kostnadsposter blivit kända.

Låt oss nämna några exempel:

  • Kommunens extra personalkostnader enbart relaterade till genomförandet av Västlänken. De uppgår till över en halv miljard kronor. Redan i år har ett tiotal miljoner förbrukats. Men de lyfts ur avtalet.

  • Stationsbyggnader som behövs för att över huvud taget få en fungerande Västlänk, vilket parterna undertecknat avtal om. En halv miljard till som skjuts på framtiden.

  • De förberedande arbetena för 4-spår i Haga och Korsvägen. Trafikverkets hävdar att de avsatt en mindre budgetpost för detta, men ingen i kommunen vet vad som ingår i dessa arbeten och verkar helt ointresserade av att få veta det. Trots att det får avgörande konsekvenser, det vill säga om Västlänken främst är samhällsekonomiskt olönsam, eller om den därtill också hindrar regiontillväxt.

Inte längre något förhandlingskort

Det är bara nu vi har möjlighet att sätta tryck bakom en förhandling, det vill säga innan detaljplanen för Västlänken antas. Efter beslut har kommunen inte längre något förhandlingskort. De kommande detaljplanerna vid stationslägena innebär ingen som helst ”hållhake” gentemot Trafikverket. Tvärtom, det är staden som kan behöva tillägg för att anpassa till övriga planer.

Det är förvånande och i allra högsta grad anmärkningsvärt att Göteborgs Stads största och för stadens ekonomi viktigaste genomförandeavtal lämnas utan finansiering. Det har, enligt vad vi känner till, aldrig tidigare hänt i ett genomförandeavtal inom staden. Man kan undra varför stadens politiker skickar ”ledande” tjänstemän att hålla presskonferens om ett genomförandeavtal där nyheten är att inget är nytt. Hade avtalet varit korrekt, transparant och innehållit finansiering, hade det ju varit enklare att låta avtalsförslaget gå den vanliga vägen för ärendehantering och beslutsprocess. Slutsatsen är enkel, avtalet är inget genomförandeavtal, utan endast en ofinansierad lovsång till Västlänken. Med fromma förhoppningar om att miljardunderskotten ska tas av ett välvilligt Trafikverk.

Göteborgs Stad öppnar nu med ett tomt papper till avtal för enorm övervältring av Västlänkens kostnader på skattekollektivet i Göteborg. Medfinansiering har fått ytterligare en dimension. Vi kommer tillsammans med en majoritet av göteborgarna fortsätta arbeta för att projektet Västlänken avbryts.

Martin Wannholt

kommunalråd Samverkande göteborgare

Theo Papaioannou (VV)

partiledare Vägvalet