Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Arktis (kopia)

Arktis måste fredas från huggsexa

Den här veckan äger ett okänt möte rum i Göteborg som kan få avgörande betydelse för att skydda livet i Arktis – och för den svenska regeringens nya Arktislöften, skriver Annika Jacobson, Greenpeace.

Havet runt Nordpolen är på väg att öppnas, som en direkt konsekvens av klimatförändringen. Men trots att Arktis är ett av våra mest hotade naturområden är det samtidigt det minst skyddade området på planeten. Den centrala delen av Arktis – de internationella vatten som inte ägs av något land, men samtidigt tillhör alla människor på Jorden – är inte skyddad alls.

Det finns ingen övergripande konvention eller lag som skyddar Arktis miljö. Den blinda jakten på råvaror riskerar därför att förstöra ett unikt ekosystem som till stora delar är outforskat.

Självklart ska ingen få använda den smältande isen som en cynisk affärsmöjlighet. Världens länder måste sätta upp gränser mot exploatering, och det är bråttom.

Viktigt steg kan tas i Göteborg

Den här veckan kan ett viktigt steg tas i rätt riktning när en tämligen anonym men väldigt viktig grupp samlas i Göteborg. Det handlar om Ospar, en internationell organisation där femton europeiska regeringar samt EU samarbetar för att skydda havsmiljön i ett stort havsområde som sträcker sig från Spanien i söder till Nordpolen i norr.

Dessa femton länder ska den här veckan förhandla om hur man kan skydda ett viktigt område norr om Grönland. Det aktuella området ligger på internationellt vatten och är stort som halva Sveriges yta. Detta är den plats i Arktis som beräknas vara täckt av permanent is längst då isen smälter, och förhoppningsvis förblir istäckt om de nyligen antagna globala klimatmålen uppnås. Därför kan området bli särskilt viktigt för de djur som är beroende av istäcket för att överleva, som isbjörnar, valrossar och vissa sälarter.

Förberetts noga

Ett avtal om att skydda det här området har förberetts under lång tid, och tanken är att de sista tekniska detaljerna ska spikas av tjänstemän den här veckan. Sedan börjar den politiska processen för att få regeringarna att komma överens så att ländernas ministrar kan fatta ett slutligt i juni månad.

Problemet är att det finns hinder på vägen. Inte minst Norge, Island och Danmark försöker bromsa och förhindra processen på olika sätt. Eftersom dessa länder har en egen agenda för exploatering i Arktis är de motståndare till avtal som ens indirekt skulle kunna inkräkta på deras intressen.

På mötet i Göteborg görs avstamp för en politisk process där Sverige kan spela en viktig roll för att knuffa de sista motståndarna till rätt sida.

För några veckor sedan presenterade den svenska regeringen en ny miljöpolitik för Arktis, och i den nämner regeringen specifikt att de ska arbeta aktivt i Ospar. Det låter väldigt lovande, men frågan är vad det innebär konkret. Vad är det exakt regeringen tänker göra? Hur ser Margot Wallström (S) på det politiska arbete som återstår för att säkra skydd av Arktis?

Det finns en lysande möjlighet för Sverige att bli den förkämpe som den arktiska miljön så väl behöver – inom Ospar, men också i andra internationella organisationer. Men då måste utrikesministern också välja att investera politiskt kapital i frågan, våga vara obekväm i sammanhang där det enkla valet är att länder kliar varandras ryggar.

Arktis är symbolen för ett av samtidens viktigaste vägval: ska våra samhällen fortsätta på den väg av ohållbar exploatering som lett oss mot klimatkatastof, eller ska vi välja en ny väg?

Kan få stor betydelse

Om de femton regeringarna i Ospar kan lägga den första pusselbiten i ett framtida skydd av Arktis skulle det få stor betydelse. Det skulle vara ett framsteg för en förvaltning som bygger på bevarande av biologisk mångfald i stället för exploatering och förstörelse.

Det finns gott om hopp. På 1990-talet enades världens länder om att skydda Antarktis miljö och införa ett förbud mot att utvinna mineraler där. Detsamma är möjligt för Arktis!

Annika Jacobson

chef för Greenpeace i Sverige

Mest läst