Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
I Sverige liksom i vår egen stad sker sex- och människohandeln dagligen. Det är därför tragiskt att det i Göteborg just nu sker ett bakslag, skriver debattörerna.

Arbetet mot trafficking är tillbaka på ruta ett

Sverige tappar trovärdighet som föregångsland för att minska människohandel och sexköp. Polisen i Västra Götaland måste återuppta det nu bortprioriterade arbetet, se till att de drabbade skyddas och att förövarna straffas, skriver bland andra Henning Mankell.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trafficking är vår tids motsvarighet till 1800-talets slavhandel och drabbar miljontals människor världen över. 70 procent av handeln är för sexuella ändamål. Sverige lyfts ofta som ett föregångsland för att bekämpa sex trafficking, främst genom att vi var först med en sexköpslag som lägger ansvaret på köparen. Lagen har gjort handeln mindre attraktiv och lönsam i jämförelse med länder där sexhandeln har normaliserats. I flera av våra Europeiska grannländer har en liberal lagstiftningen spätt på efterfrågan. I Tyskland och Holland går det inte längre att blunda för att prostitutionsmarknaden till största delen utgörs människohandel och innebär kränkningar av våra mest grundläggande mänskliga rättigheter.

I Sverige liksom i vår egen stad sker sex- och människohandeln dagligen. Det är därför tragiskt att det i Göteborg just nu sker ett bakslag. 

Specialgruppen lades ner

För en tid sedan, prioriterade polisen i Västra Götaland bort den specialgrupp som i över tio års tid arbetat med att motverka sexköp. Implementeringen av sexköpslagen i sällskap med Polisens tidigare specialgrupp, ledde till ett fantastiskt arbete mot människohandeln och sexköpen i Göteborg. Det har resulterat i fällande domar för människohandel och straff för sexköpare, ett arbete som har fått mycket uppmärksamhet. Nu har det visat sig att sexhandeln har kommit tillbaka och vi är tillbaka på ruta ett. Detta innebär att den positiva utveckling som Polisens tidigare bidrog till nu går förlorad.

Polisens nuvarande agerande sänder tydliga signaler om att samhället inte ser allvarligt på trafficking och sexköp. Även internationellt blir vi mindre trovärdiga som föregångsland på området för att minska efterfrågan och motverka handeln. Sverige behövs i den internationella debatten för att ta itu med denna grova kriminalitet och influera länder att införa en sexköpslag. Som det är i dag lever inte Sverige upp till mänskliga rättigheter och de brottsutsatta får inte hjälp, stöd, skydd och upprättelse.

Detta är bara ett av de problem som bidrar till den djupt olyckliga utveckling av sexhandeln som vi upplever i Göteborg för närvarande. De som är utsatta får inte det skydd de har rätt till eftersomdet i praktiken råder straffrihet bland människohandlare, kopplare och sexköpare.

Anonym handel på eskortsidor

Polisens och samhället behöver mobilisera mot vår tids slavhandel, inte dra ner. Vi ska också komma ihåg att det vanligaste sättet att köpa sex är via internet. Köpen syns inte och det sker anonymt på eskortsidor (cirka 200-300 annonser i Sverige) där köparna samtidigt diskuterar fritt på de olika internetforumen. Prostitutionsmarknaden på internet är också ett område där det behövs betydligt mer aktiva åtgärder för att stoppa handeln, inte bara i Göteborg utan i hela landet. Här måste samhället också göra allt vi kan för att förebygga prostitution via nätet.

Även i samhällsdebatt och i media krävs tydligare avståndstagande från sexhandeln som allt mer breder ut sig och exploaterar människor. Idag banaliseras sexhandeln, med reducerande benämningar som sexarbete. Det är en farlig utveckling, bland annat påhejad av en stark pro-prostitutionsrörelse, eftersom den bidrar till att normalisera sexhandel. Vi vill uppmärksamma inte minst massmedia på att det är viktigt att benämna saker med deras rätta namn och att fokus flyttas till den kriminelle sexköparen så att köpen blir socialt oacceptabla i samhället.

Först och främst vill vi uppmana beslutsfattare inom Polisen i Västra Götaland att återuppta arbetet för att stoppa människohandeln. Arbetet behöver utvecklas på nationell nivå med rätt resurser, metoder och kunskaper för att störa handeln och få en chans att förebygga, lagföra skyldiga för brott samt att skydda offren.

Sverige bör hålla fanan högt när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och utveckla arbetet i stället för att lägga det åt sidan.

Henning Mankell

författare och dramatiker

Malin Roux Johansson

grundare och verksamhetsledare, Realstars

Bild - 2
Bild - 3
Mest läst