Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Antalet fattiga barn i Sverige ökar

Antalet fattiga barn i Sverige har ökat med 28 000 mellan 2008 och 2009, enligt Rädda Barnen. Organisationens fattigdomsrapport för i år visar att 13 procent, 248 000 barn, var fattiga då, jämfört med 11,5 procent året innan.

Det krävs ett batteri av politiska åtgärder och en satsning på den mest utsatta gruppen, ensamstående föräldrar, för att få bort barnfattigdomen, skriver organisationens Elisabeth Dahlin och Agneta Åslund på Svenska Dagbladets debattsida.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Rädda Barnen pekar bland annat på att underhållsstödet bara höjts med 100 kronor sedan 1997. I praktiken innebär det en urvattning av stödet, skriver Dahlin och Åhlund. Och vilken förälder klarar sig på 180 kronor om dagen, grundnivån i föräldraförsäkringen, frågar de sig.

Kravet är en familjepolitik som säkrar en tillräcklig ekonomisk nivå för alla barn. Utan en långsiktigt hållbar strategi riskerar vi annars att komma tillbaka till nivåer från 1990-talet när barnfattigdomen i Sverige låg på över 20 procent, skriver de.

Men statsminister Fredrik Reinfeldt ifrågasätter siffrorna i Rädda Barnens rapport eftersom statistiken bygger på tal från 2009, trots att det är den senast tillgängliga statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).

-Då återspeglar man finanskrisens Europa och Sverige. 2009 krympte svensk ekonomi med över fem procent av BNP. Det gör att jobb går förlorade, vilket påverkar den ekonomiska ställningen också hos barnfamiljer, säger han till TT.

Reinfeldt påpekar att regeringen vidtagit flera åtgärder sedan dess och att dessa inte beaktats i rapporten.

-Bland annat har vi höjt barndelen i bostadsbidraget och flerbarnstilläggen.

Rapporten är ensidig eftersom den enbart betonar bidragssystemets betydelse, enligt Fredrik Reinfeldt.

Miljöpartiet kräver en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Det handlar om ensamståendes situation, vräkningar av barnfamiljer och tillgång till barnomsorg dygnet runt, framhåller språkröret Gustav Fridolin.

"Att det i vårt land finns barn som inte har tillräckligt med mat på bordet, en trygg plats att bo eller glasögon för att se vad som skrivs på tavlan i skolan är helt enkelt oacceptabelt. Barnfattigdomen är inte bara ett problem för familjerna i fattigdom, när barn förvägras en ärlig chans att nå sina drömmar mister Sverige många talanger. Det drabbar oss alla", konstaterar han i en skriftlig kommentar.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin anser att utvecklingen med fler fattiga barn är ovärdig Sverige. För att bryta trenden måste fler komma i arbete, säger hon.

-Vi har en arbetslöshet i Sverige som ökar, framför allt har vi en långtidsarbetslöshet som ökar. Det är regeringens misslyckande, man har inte lyckats skapa tillräckligt många jobb och inte lyckats se till att det finns utbildning som gör att folk kan ta de jobb som kommer.

KD:s gruppledare Emma Henriksson håller med Rädda Barnen om att det behöver göras mer för de fattigaste barnfamiljerna.

-Problemet med Rädda Barnens rapporter är att det alltid är en eftersläpning. Nu genomförde vi vid årsskiftet en höjning av bostadsbidraget men det kommer ju inte att synas förrän om några år i deras rapporter. Men vi arbetar också internt i partiet med ett förslag att höja lägsta nivån i föräldraförsäkringen från 180 till 250 kronor, säger hon till TT.

barnfattigdom_Leif_R_Jansson1.jpg

Barnfattigdomen i Sverige ökar för andra året i rad i Rädda Barnens mätning, mellan åren 2008 och 2009.

Andelen fattiga barn steg från 11,5 procent till 13.
Totalt lever 248 000 barn i fattiga familjer.

Värst är det för barn till ensamstående och barn till föräldrar med utländsk bakgrund.
Bland barn till ensamstående är det tre gånger så vanligt med fattigdom som bland barn till sammanboende.

Nästan vart tredje barn med utländsk bakgrund lever i ekonomisk utsatthet jämfört med sex procent av barn till svenskfödda föräldrar.

Barnfattigdomen varierar kraftigt mellan landets kommuner, från 4 procent i Täby till 34 i Malmö.

Källa: Rädda Barnen

Rädda Barnen mäter barnfattigdom utifrån hur många som är beroende av försörjningsstöd (socialbidrag) samt hur många som har låg inkomststandard.

Låg inkomststandard är ett mått på vilken disponibel inkomst ett hushåll har när skatter, bidrag och förmåner räknats in. För 2009 var gränsvärdet 11 424 kronor i månaden för ett hushåll med en vuxen och ett barn och 17 470 kronor i månaden för en familj med två vuxna och två barn.

Inom EU används ett annat fattigdomsbegrepp. Det uppnås genom att en fattigdomsgräns sätts vid 60 procent av medianinkomsten i ett land. Det mäter i första hand inkomstskillnader inom ett land.

Mest läst