Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Anmälningarna mot skolor ökar

Antalet anmälningar till Skolinspektionen ökade kraftigt förra året. Vanligast är elever som kränks och skolor som inte ger särskilt stöd.

I dag publicerar Skolinspektionen statistik för 2013 och de officiella siffrorna på antalet anmälningar.

I dokument som GP fått ta del av skriver Skolinspektionen att antalet inkomna anmälningsärenden ökade kraftigt under förra året.

Bara under första halvåret av 2013 tog Skolinspektionen emot 1 984 anmälningar om missförhållanden på en skola från antingen en förälder eller annan person. En ökning på 30 procent jämfört med samma period 2012.

"Förmodligen toppen av ett isberg"

Carina Larsson, presschef på Skolinspektionen, menar att ökningen delvis kan förklaras av att viljan att anmäla har förändrats.

– Till exempel finns nu en större medvetenhet kring vilka rättigheter man har, säger hon. Sen får man komma ihåg att de numerära anmälningarna inte är en direkt avspegling av förhållandet i skolorna. Det är förmodligen toppen av ett isberg.

GP har under den gångna veckan fått många samtal och mejl från föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Det handlar om barn med dyslexi, språkstörningar, allergier, autism eller koncentrationssvårigheter.

Den problematiken återspeglas också hos Skolinspektionen.

De flesta anmälningar som görs handlar om kränkande behandling och upplevda brister kring särskilt stöd.

– Så har det sett ut sedan Skolinspektionen startade, säger Carina Larsson.

Kortare handläggningstider

Samtidigt som antalet anmälningarna ökar, minskar handläggningstiderna för Skolinspektionen. 81 procent av de ärenden som avslutades 2013 hade en handläggningstid på fem månader eller mindre. En tydlig förändring mot 2012 då samma siffra låg på 67 procent.

Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut har minskat från 143 till 94 dagar.

– Vårt mål har varit att korta handläggningstiderna. Varje extra vecka som läggs på utredning är en lång tid för den elev som är utsatt, säger Carina Larsson.

Fakta: Skolinspektionen - så funkar det

  • Skolinspektionen granskar skolor och har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.
  • Om ditt barn eller du som är elev har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.
  • Om du inte får hjälp av läraren bör du prata med skolans rektor. Det är rektorn som ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som beslutar om olika åtgärder. ditt barn går i förskolan bör du vända dig till förskolechefen.
  • Om problemet inte blir löst när du pratat med rektorn eller förskolechefen bör du vända dig till den som är ansvarig för verksamheten, den så kallade huvudmannen för skolan eller förskolan. Om det är en kommunal verksamhet kan du vända dig till den kommunala förvaltning som har ansvaret, till exempel skol- eller utbildningsförvaltningen. Om det är en fristående skola eller förskola kan du vända dig till det företag eller organisation som driver verksamheten.
  • Nästa steg är att anmäla missförhållanden i skolan eller förskolan till Skolinspektionen.
  • Det kan till exempel vara att ditt barn eller du som elev inte får det särskilda stöd du behöver eller blir illa behandlad.
  • Anmälan görs på www.skolinspektionen.se, men det går också att anmäla via e-post eller vanlig pappersansökan. Formuläret för ansökan hittar du på Skolinspektionens hemsida.


Källa: Skolinspektionen

Skolkrisen - debatt 2014
Mest läst