Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Med en långsiktig politik som främjar jämlikhet och jämställdhet, delaktighet och mänskliga rättigheter, kan alla former av förtryck motverkas. Det är till exempel dags att kriminalisera tvångsäktenskap, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Allt våld i nära relationer måste bekämpas bättre

Förtryck, våld eller diskriminering kan aldrig accepteras med hänvisning till religion eller kultur. Vi vill noga utreda och överväga om inte redan existerande brottsrubriceringar som grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning räcker i sådana fall, skriver bland andra Julia Bahnér, Feministiskt initiativ (F!).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Allt våld måste förebyggas och bekämpas, oavsett vilket motiv förövaren har. På Feministiskt initiativs kongress i Göteborg 5-7 april tar vi ställning till ett femtiotal förslag mot våld i nära relationer, våld i namn av heder och sexualiserat våld.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion. Hela länder eller folkgrupper präglas inte av dessa normer. Maktordningarna kön, sexualitet, släktskap och ålder samspelar och är centrala. Normer och kulturella uttryck är föränderliga och formas av strukturella och politiska villkor.

Med en långsiktig politik som främjar jämlikhet och jämställdhet, delaktighet och mänskliga rättigheter, kan alla former av förtryck motverkas.

I dag lever runt 70 000 ungdomar i Sverige med normer som begränsar deras rätt att själva bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder anses överordnad individens frihet. Flickors oskuld sätts i pant.

Kriminalisera tvångsäktenskap

Feministiskt initiativ vill se en kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap. För att kunna förebygga, följa upp vad som hänt och hämta hem en ungdom som inte kommit tillbaka till skolan efter sommaren, behöver polis och socialtjänst mer resurser. När den utsatta hotas av fler än en person måste riskbedömningen bli en annan. Kollektivt förtryck innebär utmaningar för svenskt rättsväsende och för socialtjänstens familjeorienterade arbetssätt.

Att i brottsbalken instifta en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld, som vissa föreslår, kan betyda större möjligheter att effektivt bekämpa brott i namn av heder, men innebär också risker. Vi vill noga utreda och överväga om inte redan existerande brottsrubriceringar som grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning räcker, när våldet ingår som en del i ett systematiskt förtryck av upprepade hot, våldshandlingar och kränkningar.

Inte grövre än annat liknande våld

Vi kan inte se att våld med så kallat hedersmotiv innebär ett grövre brott än annat våld med liknande mönster av upprepade kränkningar. En särskild brottsrubricering riskerar att skapa svåra gränsdragningsproblem och större rättsosäkerhet. Det är inte ett mindre allvarligt brott när en vit man med villa i Vellinge hugger ihjäl sin före detta fru på öppen gata, inför ögonen på deras gemensamma barn, än när någon med ”hedersmotiv” dödar en syster eller dotter.

Inom utbildningar om våld i hederns namn framställs ibland kultur som något statiskt. Det ger näring åt nationalistiska uppfattningar genom att förtryckande kulturella uttryck beskrivs som något som bara finns hos ”de andra”. Men svensk identitet, vithet eller kristendom är långt ifrån några garantier för demokratiska värderingar.

Med rätt politik kan våldet motverkas. Vi vill att:

  • Möjligheten till dispens för att ingå äktenskap för personer under 18 år tas bort, att tvångsäktenskap kriminaliseras och att alla äktenskap som ingåtts utomlands, när någon av makarna var under 18 år ogiltigförklaras.

  • Polis och socialtjänst får ökade resurser för att förebygga och utreda risker för barn- och tvångsäktenskap, med rätt att i förekommande fall hämta hem och skydda brottsoffer och ställa förövare inför rätta.

  • Pedagoger, elevhälsopersonal, kuratorer på ungdomsmottagningar, polis och utredare inom sociala barnavården får fortbildning om förtryck i namn av heder och religion.

Förtryck, våld eller diskriminering kan aldrig accepteras med hänvisning till religion eller kultur.

Julia Bahnér (F!)

Linnéa Bruno (F!)

Mehrtab Motavva (F!)

Gudrun Schyman (F!)

Feministiskt initiativ