Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Allt fler slås ut i skolan

De mest utsatta har fått det svårare att klara målen.

Svensk skola får inte godkänt. Det visar Skolinspektionens årsrapport. Granskarna konstaterar att flera olika grupper av barn lämnar skolan illa rustade för högre studier, arbete och samhälldeltagande. De riskerar därmed livslångt utanförskap.

Hur skolan kan misslyckas med ett av huvuduppdragen, ger Skolinspektionen flera förklaringar till. En är missriktad anpassning. Lärare som arbetar med vissa elevgrupper lägger undervisningen på en för låg nivå. Denna pedagogiska ”anpassning” kan noteras redan på förskolenivå.

Det särskilda stödet är ett annat eftersatt område. Tidigare i år pekade Skolinspektionen ut SDN Majorna-Linné som en stadsdel med brister inom skolverksamheten. Åtgärdsprogrammen för barn i behov av stöd uppfyller inte författningarnas krav, inte heller resultatuppföljningen av de åtgärder som sätts in, skrev Skolverket i sin kritiska rapport.

Samma mönster går igen på fler håll. Skälet kan vara att rektorn, efter press från förvaltningen, sätter ekonomin före barnens behov. Otydlig ansvarfördelning och bristande rutiner förvärrar problemen. På det området är Göteborg ett avskräckande exempel. Ansvaret bollas ständigt mellan kommun och stadsdelsnivå – med oroväckande resultat.

I går skrev GP om att bara fyra stadsdelar anser sig ha råd att erbjuda sommarskola till elever som inte klara målen. Det är inte i första hand ett resultat av strypta stöd från Skolverket, utan ett resultat av alltför kortsiktigt tänkande.

– Eleverna träffar kloka vuxna som får dem att känna att det är värt att kämpa, säger områdeschefen Eva Petersson i Askim-Frölunda-Högsbo, som valt att behålla sommarskolan.

Tänk om fler kunde inse hur rätt hon har, och hur dyrt det blir för såväl Sverige som varje enskild stadsdel när fler unga människor slås ut i brist på rätt stöd.

Utan allmänt bättre skolresultat och fler elever som klarar målen, försämras Sveriges framtidsutsikter.

GP 3/6- 12

Mest läst