Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Allt fler drabbas av astma helt i onödan

  Miljontals svenskar drabbas av allergiska besvär nu när pollensäsongen är i full gång. För en tredjedel av dem leder besvären till astma. Samtidigt är allergivården i Sverige i kris på grund av en akut brist på allergispecialister, skriver bland andra Maria Ingemansson, specialist i barnallergologi.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Totalt beräknas nära tre miljoner svenskar ha någon form av allergi och siffrorna pekar uppåt. I en skolklass med 30 barn finns det i dag i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesallergi. Astma är i dag den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Den akuta bristen på allergiläkare, så kallade allergologer och allergisjuksköterskor innebär redan nu att alla patienter inte får tillgång till en optimalt fungerande vård. Tusentals pollenallergiker utvecklar astma helt i onödan.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Kräver specialistinsatser

  I de flesta fall kan utredning samt behandling av allergier och astma ske inom primärvården. När allergisnuvan och besvären från lungorna förvärras och när personen inte längre blir hjälpt av symtomlindrande mediciner samt har en sänkt livskvalitet under lång tid, krävs medicinska behandlings- och utredningsinsatser av allergispecialiserad sjukvårdspersonal.

  Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, är nu ute på remiss. I riktlinjerna slår myndigheten fast att alla med misstänkt astma i alla åldrar, ska erbjudas en riktad allergiutredning. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer får i dag endast 40 procent av de som årligen diagnostiseras med astma genomgå en allergiutredning. Detta trots att studier har visat att 60 till 80 procent av skolbarn med astma visat sig vara allergiska mot pollen och/eller pälsdjur.

  Socialstyrelsen påpekar dessutom att allergidiagnostik är nödvändig för att bedöma om det är lämpligt att ge patienten immunterapi, även känt som allergivaccination. Studier har visat att immunterapi kan halvera risken för barn med svår pollenallergi att utveckla astma.

  Akut brist på kompetens

  Socialstyrelsen poängterar även vikten av en mer patientcentrerad vård och anser därför att det behövs en ökad interprofessionell samverkan. För att riktlinjerna ska bli verklighet måste det finnas allergispecialiserad sjukvårdspersonal att tillgå. Problemet är att det redan i dag råder en akut brist på sådan kompetens i Sverige. Med mycket stora pensionsavgångar kommer situationen att förvärras.

  Det finns i dag omkring 150 läkare under 65 års ålder med specialistkompetens i allergologi. Endast drygt 100 av dem arbetar som kliniskt verksamma allergologer. Utvecklingen är liknande även när det gäller allergisjuksköterskorna. Antalet allergikonsulenter, sjuksköterskor som fungerar som en länk mellan patienten och samhället och ger råd i allergifrågor, har nästan halverats i Sverige de senaste tio åren. Bristen på specialistkompetens inom området försvagar hela vårdkedjan för människor med allergiska sjukdomar.

  Vi är väl medvetna om att samhällets och vårdens resurser är begränsade. Utbildning av allergologer och allergisjuksköterskor samt bästa möjliga behandling av patienter med allergisjukdom kostar pengar. Men när vi talar om resurser ska kostnaderna vägas mot de stora samhällsekonomiska konsekvenser som allergier medför. Om barn och vuxna med allergier inte tas om hand av en välfungerande allergivård är konsekvenserna bland annat ökad skolfrånvaro, nedsatt inlärningsförmåga, ökad sjukfrånvaro, förlorade arbetsinkomster och nedsatt arbetsförmåga. Studier visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för allergisjukdomar uppgår till minst åtta miljarder kronor årligen.

  Vi måste bli fler

  Vi står bakom Socialstyrelsens rekommendationer för en bättre utredning, diagnostik och behandling av Sveriges allergisjuka samt en ökad samverkan mellan oss som är verksamma inom allergivården. Men för att riktlinjerna inte bara ska bli en önskelista måste expertkunskaperna utökas, vi allergologer och allergisjuksköterskor måste bli fler.

  Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) och ansvariga hälso- och sjukvårdspolitiker i landstingen måste agera och säkerställa att sjukvården prioriterar allergivården. Vi anser att alla patienter, barn som vuxna, med svårare allergiska besvär har rätt till en specialistutredning av en allergolog. Detta ska förstås gälla oavsett var i landet man bor. För dessa patienter kan en korrekt diagnos, rätt behandling, och inte minst utbildning vara skillnaden mellan liv och död.

  Marianne Eduards

  leg ssk med inriktning astma, allergi och KOL, Astma/KOL-mottagningen, Liljeholmens Vårdcentral Stockholm, styrelseledamot Astma-, allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA)

  Lars Gottberg

  specialist i allergologi och internmedicin, överläkare internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm

  Pär Gyllfors

  med dr och specialist i allergologi, Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans Sjukhus (Praktikertjänst), Stockholm

  Maria Ingemansson

  specialist i barnallergologi, överläkare vid Sollentuna BUMM och Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

  Ulla Nyström Kronander

  överläkare på Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ordförande i Svensk förening för allergologi (SFFA)

  Anders Lindfors

  med dr, barnläkare, barnallergolog, överläkare vid Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

  Caroline Nilsson

  docent, specialist i barnallergologi, överläkare vid Sachsiska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm

  Nora Nilsson

  specialist i barnallergologi, allergimottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

  Teet Pullerits

  specialist i allergologi, överläkare Allergisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, vice ordförande i Svensk förening för allergologi (SFFA)

  Maria Skedinger

  med dr, specialist i allergologi, Allergicentrum, Stockholm

  Maria Starkhammar

  specialist i allergologi och allmänmedicin, överläkare Internmedicin,
  Södersjukhuset, Stockholm

  Therese Sterner

  astma och allergisjuksköterska och allergikonsulent, Allergikompetenscentrum, Skånes Universitetssjukhus, Allergikonsult Skåne, doktorand vid Lunds universitet, vice ordförande Astma-, allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA)

  Karin Toll

  med dr och specialist i öron, näs- och halssjukdomar,
  överläkare Öron-, näs- och kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

  Sonja Werner

  specialist i allergologi, överläkare vid lung- och allergikliniken Skånes universitetssjukhus, Lund

  Ann-Britt Zakrisson

  distriktssköterska, medicine doktor, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län, ordförande Astma-, allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA)