Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Alliansens reform drabbar kooperativa förskolor

Den borgerliga regeringen har på kort tid genomfört en politik som slår mot flera av Göteborgs små kooperativa förskolor. Anledningen är den vid årsskiftet genomförda reformen om ”bidrag på lika villkor”. Kommunen är mer eller mindre bakbunden av lagen men försöker nu mildra effekterna, skriver Kia Andreasson, MP, och Ann Lundgren, S.

Redan när reformen var på remiss flaggade Miljöpartiet för att förändringarna kom med så stor hast, att det var svårt att se konsekvenserna av den.

Tidigare har staden beräknat fristående verksamhets ersättning på ekonomiskt utfall plus indexuppräkning. Den nya lagen innebär att den ska beräknas på planerad budget genom vissa fasta ramar.

Brist på tid

Problemet med lagen är inte så mycket själva beräkningssättet utan att det inte ges någon tid att planera för de nya beloppen. Många förskolor drabbas inte alls eller får till och med mer i ersättning. Men för de som påverkas så förändras budgeten snabbt. Något som späs på ytterligare av att regeringens tilläggsbudget kommer så sent.

Det tidigare systemet hade inneburit en viss eftersläpning när kommunen behöver ge mindre budget till de kommunala förskolorna. Nu får de fristående förskolorna på kort tid känna av två års förändringar på en gång, någonting vi är rädda kommer att bli ett hårt slag för vissa.

Dessutom innebär regeringens mycket sent lagda medel till kommunerna att de siffror de fristående verksamheterna får planera efter, inte inberäknar de kompletteringsbudgetar som stadsdelarna tagit. Att de dessutom vägrar säga någonting om vilket utrymme kommunerna kommer att ha under nästa år, gör planeringen än svårare.

Fristående förskolor viktiga

Vi ser den fristående förskoleverksamheten som oerhört viktig för staden, inte minst för arbetet att skapa plats för den barnkull som nu behöver förskola. Miljöpartiet ser även särskilt positivt på de små kooperativen, där människor gemensamt går ihop för att skapa förskolor för sina barn.

Regeringens politik slår hårdast mot dessa, då större fristående verksamheter i koncernform har bättre ekonomiskt utrymme att parera för ändringarna.

I mångt och mycket är kommunen bakbunden av den nya lagen. Vi har undersökt hur vi skulle kunna göra för att dämpa effekterna av reformen för de som drabbas hårdast. När vi frågat stadsjuristerna och kontaktat departementet så står det dock klart att det inte finns juridiskt spelrum för oss att skapa några ekonomiska kuddar i övergången. Troligtvis skulle sådana leda till åtal mot staden och än sämre möjligheter att ge rätt bidrag till fristående verksamhet framöver.

Försöker mildra effekten

Det vi kan göra och därför gör, är att öka hastigheten på processen med att beräkna fram de justerade beloppen som stadsdelarnas kompletteringsbudgetar innebär. Vi begär även att förvaltningarna ska göra en extra revidering av utbetalningsbeloppen för 2010. Det innebär inte mer pengar, men det kan innebära att förstärkta budgetramar i stadsdelarna tidigare kommer kooperativen till del.

Det är symptomatiskt för den borgerliga regeringen att genomföra reformer utan att ge de som påverkas någon realistisk möjlighet att förbereda sig. Det var en bister julklapp från dem till de små fristående kooperativen i Göteborg.

Kia Andreasson

miljökommunalråd (MP)

Ann Lundgren

ersättare i kommunstyrelsen och rotelansvarig för skola (S)

Mest läst