Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Alliansen tar krafttag mot oljeutsläpp

Statens och kommunernas beredskap att hantera oljeutsläpp bör ses över och anpassas efter den ökande sjöfarten. Olja borde också märkas med DNA-teknik för att lättare kunna spåra oljeutsläpp och bekämpa dessa brott, skriver Lars Hjälmered och Pontus Båth (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Över en vecka har passerat sedan den första oljan påträffats utanför Tjörn. Saneringsarbetet pågår både till havs och iland. Olyckans följder är katastrofala för växt- och djurliv men även för turismen.

Den tjocka oljan har letat sig in i grunda vikar där en stor del av djurs och växters reproduktion sker. Olja har både toxisk och fysiskt kvävande effekt på liv. Det resulterar i omfattande och långvariga skador på ekosystemen. Återhämtningen för västkustens havsmiljö kan ta åratal.

Olyckan då två fartyg kolliderade utanför danska kusten inträffade den 10 september. Flera dagar gick utan att Kustbevakningen Region Väst informerades om att olja driver mot svenskt vatten. Danska kustbevakningen larmade inte svenska kustbevakningen via överenskommen kanal utan använde sig av andra kommunikationskanaler där olyckan beskrevs väldigt knapphändigt. Länderna runt Östersjön och Västerhavet måste leva upp till internationella avtal om att informera varandra och arbeta tillsammans.

Miljontals ton olja

Varje år transporteras miljontals ton olja över svenska vatten. Detta kommer att öka markant de kommande åren. Alliansen betonar därför vikten av en säker och miljöanpassad sjöfart. Regeringen satsar rekordhöga summor på havsmiljön. Totalt satsas 2,3 miljarder mellan 2012-2015! Alliansregeringen har presenterat en rad åtgärder för att minska gifter i haven, syresätta havsbottnar, satsningar för att minska övergödning, lokala vattenvårdssatsningar och varit drivande i Östersjöarbetet.

Statens och kommunernas beredskap att hantera oljeutsläpp bör ses över och anpassas efter den ökande sjöfarten. Alliansen välkomnar beslutet om att det från 2015 inte får transporteras olja i enkelskroviga fartyg.

Det är ett brott att avsiktligt släppa ut olja. Moderaterna verkar för ett förslag där olja märks med DNA-teknik. Med krav på märkning av olja kan kustbevakningen spåra oljeutsläppet, vilket är nödvändigt för en brottsutredning. Arbetet med sjöövervakning är fortsatt prioriterat för att kunna bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot, ansvarig för miljö- och klimatfrågor

Pontus Båth (M)

ordförande Torslanda Moderaterna,

vice ordförande MUF GBG

Bild - 1
Bild - 2
Mest läst