Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Alliansens politik har lett till ökade klyftor i samhället och färre jobb än i vår omvärld. Vi vill satsa ordentligt på entreprenörer, nya jobb, praktik och utbildning, skriver Mona Sahlin.

Alliansen sviker – vi satsar på jobben

Alliansen har misslyckats med sina löften om fler jobb och mindre utanförskap och har dessutom kapitulerat i arbetsmarknadspolitiken. Mot regeringens jobbsvek ställer vi vår ekonomiska politik för fler jobb: Vi vill investera i entreprenörskap, jobb, praktik och utbildning, skriver Mona Sahlin (S).

Den borgerliga regeringen gick till val på löften om fler jobb och färre i utanförskap. Nu kan vi utvärdera dessa löften: under mandatperioden har sysselsättningen sjunkit – snabbare i Sverige än i vår omvärld. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. Klyftorna vidgas och utanförskapet har ökat med 70 000 människor.

Det finns många förklaringar till regeringens misslyckande. Insatserna för entreprenörskap och företagande lyser med sin frånvaro – trots allt prat om motsatsen. Och regeringen har kapitulerat i arbetsmarknadspolitiken. Fler än 100 000 arbetslösa göms undan i de så kallade jobbgarantierna där inte ens två procent får utbildning.

Detta är ingen seriös ekonomisk politik. Mot regeringens jobbsvek ställer vi vår ekonomiska politik för fler jobb: Vi vill investera i entreprenörskap, jobb, praktik och utbildning.

Entreprenörernas kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Vi vill införa ett riskkapitalavdrag för den som investerar i ett nytt nystartat företag. Avdraget innebär att den som investerar i ett nystartat företag kan få dra av 20 procent av det investerade beloppet upp till 100 000 kronor.

Den borgerliga regeringen inledde sin mandatperiod med att höja egenavgifterna för entreprenörer med fem procentenheter. Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften om 15 procentenheter för den enmansföretagare som gör sin första anställning.

Socialdemokraterna har föreslagit 100 000 jobb, utbildningsplatser och möjligheter till praktik. Det innebär en bred uppsättning insatser: Vi vill investera i skolan, vården och omsorgen. Därmed kan vi höja kvaliteten i välfärden, och samtidigt motverka de 60 000 uppsägningar av lärare, sjuksköterskor och andra anställda i välfärden som regeringen planerar för.

Vill uppmuntra företag anställa unga

Vi vill uppmuntra företag att anställa arbetslösa ungdomar. Vi föreslår ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös ungdom. Hela arbetsgivaravgiften kan dras av för den som anställer en arbetslös mellan 20 och 25 år. Det ger unga arbetslösa möjlighet att få en anställning med avskaffad arbetsgivaravgift.

För att ge stöd åt de unga som står längst från arbetsmarknaden vill vi dessutom ge 4 000 ungdomar en möjlighet till jobb genom ett väl tilltaget förstajobbet-avdrag. De arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös ungdom kan dra av två tredjedelar av hela lönekostnaden under ett års tid.

Utbildning är det mest effektiva sättet att långsiktigt höja sysselsättningen. I ett nytt Kunskapslyft vill vi därför investera i 50 000 fler utbildningsplatser. Vi vill fortsätta utbyggnaden av högskolan som regeringen har avbrutit. Vi vill ha fler Komvux och Yrkesvuxplatser och vi investerar mer i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.

En ny kompetensförmedling

Regeringens arbetsmarknadspolitik har havererat. Vi vill, under nästa mandatperiod, utveckla arbetsförmedlingen till en kompetensförmedling. Det är en betydande reform – vars utformning måste föregås av en gedigen utredning. Men redan i dag kan vi avslöja reformens inriktning:

* Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning ska tryggas. Den nya kompetensförmedlingen ska överblicka behovet av arbetskraft också på sikt. I dag skulle detta innebära vidareutbildning till många av dem som drabbats av industrikrisen.

* Effektivisera svensk arbetsmarknad. Kompetensförmedlingen ska fungera som ett nav på arbetsmarknaden. Även arbetsgivare som söker mycket kvalificerade medarbetare ska vinna på att vända sig till Kompetensförmedlingen. Det ställer i sin tur höga krav på kvalitet i utbudet av utbildningar.

* Specialisera kompetensutvecklingen. Enskilda branscher och yrkeskategorier har särskilda behov av kompetensutveckling. Kompetensförmedlingen ska ha större möjligheter att, i samverkan med näringsliv och fackliga organisationer, specialisera sitt erbjudande. Särskilda insatser riktade mot behov i specifika branscher.

* Sätt individen i centrum. Kompetensförmedlingen ska vara en tillgång för alla som vill komma vidare i yrkeslivet: För dem som vill etablera sig på arbetsmarknaden, dem som söker jobb, för dem som vill byta till ett bättre jobb eller starta eget. Därför måste kompetensutveckling breddas och möta också välutbildade människors behov.

Skattesänkningar för lånade pengar

Regeringens skattesänkningar för lånade pengar bygger upp en skuld som får betalas av låg- och medelinkomsttagare i många år framöver. Det innebär sämre kvalitet och höjda avgifter i välfärden och allt färre jobb.

Mot moderaternas politik för ökade klyftor står socialdemokraternas ekonomiska politik för fler jobb. Detta är vägvalet år 2010.

Mona Sahlin

partiledare (S)

Bild - 2
Mona Sahlin, partiledare (S).
Mest läst