Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Alliansen sätter fokus på miljön

Trots att Sverige har den kanske mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i världen ska vi inte slå oss till ro, skriver Sofia Arkelsten och Lars Hjälmered (M).

Årets val visar återigen miljöfrågornas betydelse för människor i Sverige. Exempelvis visar SVT:s vallokalsundersökning att miljö- och ekonomifrågor tillsammans står för den största intresseökningen bland de områden som blivit viktigare för väljarna.

Det är en bra utveckling som inte är särskilt förvånande. Klimatfrågan är vår tids största utmaning och miljö- och klimatpolitiken hör till de områden som mest konkret påverkar vår gemensamma framtid.

Därför är det också glädjande att väljarna gett oss moderater tillsammans med de andra partierna i Alliansen ett förnyat förtroende. Förutsättningarna för en offensiv och ambitiös klimat- och miljöpolitik är bättre än någonsin tidigare.

Vi har tillsammans levererat en samlad klimat- och energipolitik. Det möjliggör bland annat en större mångfald i energisektorn med både kärnkraft, vattenkraft och förnyelsebart. Vilket i sin tur innebär bättre förutsättningar för en trygg och klimatsmart energiförsörjning framöver.

Genom att koordinera politiken har vi även för första gången tagit ett helhetsgrepp om de viktiga havsmiljöfrågorna. Nu har vi fått på plats en samlad politik med satsningar på en förbättrad havsmiljö som utgår ifrån naturresursen.

Unik skatteväxling

Dessutom har vi lyckats med något unikt genom en verkligt grön skatteväxling. Det har blivit mer lönsamt att arbeta för vanligt folk i Sverige samtidigt som skatten har höjts på miljöstörande verksamhet.

Samtidigt ser vi fortsatt mycket stora utmaningar. Vi står inför ett omfattande arbete under denna mandatperiod. Både på hemmaplan och internationellt.

Trots att Sverige har den kanske mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i världen, med konkreta åtgärder för att fasa ut fossil energi och med tydliga mål för minskade utsläpp, ska vi inte slå oss till ro. Vi måste även framöver ta täten internationellt och visa att tillväxt och miljö- och klimatsmart politik i allra högsta grad är förenligt.

Vi är också övertygade om att miljö- och klimatutmaningen innebär viktiga möjligheter och arbetstillfällen för Sverige. Miljötekniksektorns framgångar visar på den stora potential som finns i omställningen till ett hållbart samhälle.

Förbättra förutsättningarna viktig uppgift

En av våra viktigaste uppgifter de kommande åren blir därför att förbättra förutsättningarna för Sverige att kunna utveckla de klimatsmarta lösningar som världen i allt snabbare takt nu efterfrågar. Med rätt satsningar blir miljö- och energiteknik en framtidsbransch som ger Sverige konkurrensfördelar samtidigt som branschen utgör ett betydande tillväxtområde för olika regioner runtom i landet.

En ny mandatperiod har precis börjat och nu ska vi se till att miljö- och klimatfrågorna varken tappar fart eller betydelse. Tillsammans fortsätter vi nu arbetet med att göra Sverige till ett föregångsland när det gäller smarta miljö- och klimatlösningar.

Sofia Arkelsten (M)

partisekreterare

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot, Göteborg

Mest läst