Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Enligt Anneli Hulthén (S) är det Jonas Ransgård (M) som varit härförare till den nya särbehandling som innebär att Samverkande göteborgare inte får en politisk sekreterare, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Alliansen och de rödgröna spär på Göteborgsandan

  Trots att Göteborg kantats av mutskandaler och demokratiskt underskott under de senaste mandatperioderna fortsätter Göteborgsandan att vila över staden. Den rödgröna ledningen fortsätter i armkrok med Alliansen att bidra till att förtroendet urholkas när Samverkande göteborgare nekas politisk sekreterare, skriver kommunalrådet Martin Wannholt och Theo Papaioannou, Vägvalet.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Den politiska organisationen i Göteborg, som stödjer kommunstyrelsens förtroendevalda, kostar över hundra miljoner kronor under mandatperioden. Trots denna stora kostnad för skattebetalarna finns inget kommunalt beslut där medborgaren får veta att den finns, hur den sammansätts eller vad den kostar. Vare sig i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. Begär man ut handlingarna om beslut får man till svar att det inte finns några. I vart fall inte officiella. Det är en politisk korridoruppgörelse, som inte verkar tåla en granskning eftersom den hemlighålls för medborgarna.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  I höstas, när kommunfullmäktige valde kommunstyrelse, genomförde vi en valteknisk samverkan under partibeteckningen Samverkande göteborgare. Helt i linje med kommunallagen och för att ge en röst i kommunstyrelsen för den majoritet göteborgare – som tydligt sade nej till trängselskatt och Västlänken i folkomröstningen. Vid samma val beslutade de rödgröna och Alliansen att snabbt ingå en ny valteknisk samverkan under partibeteckningen Kommunstyrelsen. Detta som ett sätt att genom en ny jätteallians visa sin stora enighet mot göteborgarnas vilja i folkomröstningen och Samverkande göteborgare.

  Ren vedergällning

  I stället för att reflektera över läget i Göteborg och den politiska situationen som uppstått väljer de rödgröna och Alliansen att hindra politiska motståndare som en ren vedergällning. Samverkande göteborgare har ett kommunalråd i kommunstyrelsen som nekas politiska sekreterare – politiska tjänster som alla andra 12 kommunalråd tilldelats. Detta är ett maktmissbruk som minskar vår möjlighet att utöva samma demokratiska rättigheter som övriga kommunalråd. En särbehandling av en enskild förtroendevald som fram tills i dag varit helt främmande i Sveriges kommuner.

  Enligt Anneli Hulthén (S) är det Jonas Ransgård (M) som varit härförare till denna nya särbehandling. Hans förklaring är att Samverkande göteborgare inte är ett parti. En regel som han själv hittat på. Kommunallagen är ju tvärtom glasklar med att politiska sekreterare utgår till de förtroendevalda, medan det är partistöd som utgår till partier. Oavsett vem som drivit idén om att inrätta en ny särbehandling i staden, är alla gruppledare inom de rödgröna och alliansen lika ansvariga – hemliga korridoröverenskommelser förutsätter att alla till slut är eniga.

  Räknade inte med Göteborgsandan

  Det är helt klart att kommittén som utrett Vital kommunal demokrati SOU2012:30 inte räknade med Göteborgsandan när de reflekterade över risken om maktmissbruk vid tilldelning av politiska sekreterare:

  ”Kommittén anser att de överväganden som styr fördelningen av kommunalråds och landstingsrådsposterna lämpligen bör tillämpas även när det gäller politiska sekreterare. Kommittén bedömer att den politiska kontrollen partierna emellan och massmediebevakningen av den kommunala nivån kommer att utgöra starkt återhållande krafter för de förtroendevalda som kan tänkas överväga att missbruka sin majoritetsställning genom att otillbörligt gynna den egna partigruppen. Någon större risk för att regleringen av de politiska sekreterarna skulle hanteras på ett otillbörligt sätt kan därför inte anses föreligga.”

  I stället för att reflektera över ovanstående formulering stödde även Göteborgs-Postens ledare på grumliga grunder nekandet av politiska sekreterare till Samverkande göteborgare, det vill säga en ny särbehandling bara i Göteborg.

  Juridisk prövning

  I dag lägger vi ett yrkande i Kommunstyrelsen om att få de politiska sekreterare som vi har rätt till och om det röstas ned kommer vi att gå vidare och väcka ett kommunalbesvär. Vi anser att det är viktigt att beslutet blir juridiskt prövat. Vi vill veta om kommunallagens utökade ansvar till kommunen kan användas för personliga vendettor och särbehandling av förtroendevalda, dessutom helt utan allmänna handlingar. Och om detta är förenligt med likabehandling.

  Lagstiftaren har uppenbarligen tänkt på möjligheten till missbruk men ansett den risken vara närmast obefintlig. De glömde ta hänsyn till demokratiunderskottet som i dag finns i Göteborg.

  Martin Wannholt

  kommunalråd oberoende moderat, Samverkande göteborgare

  Theo Papaioannou (VV)

  partiledare Vägvalet, Samverkande göteborgare

  .

  .

  FOTNOT: Läs vad kommunallagen säger om politiska sekreterare:

  Kommunallagen

  4 kap. De förtroendevalda

  1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.

  Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.

  En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Lag (2013:1053).

  Politiska sekreterare

  30 § Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Lag (1994:690).

  .

  .

  Regeringens proposition

  2013/14:5

  Vital kommunal demokrati

  Den allmänna utgångspunkten är att kommunalt stöd som riktar sig till de förtroendevalda inte utgör partistöd. Enligt kommitténs uppfattning bör gränsdragningen som regel ske utifrån en bedömning av om insatsen huvudsakligen avser kommunala frågor eller sådana som rör de politiska partierna. När det gäller stöd till de förtroendevalda i form politiska sekreterare har det framkommit att många kommuner och landsting betraktar sekreterarna som en naturlig och nödvändig del av den kommunala förtroendemannaorganisationen snarare än ett stöd riktat till de politiska partierna. Enligt kommitténs uppfattning får de politiska sekreterarna anses stötta de förtroendevalda i deras förtroendeuppdrag och får anses ha utvecklats till en del av det samlade stödet till förtroendemannaorganisationen som är nödvändig för att den kommunala förvaltningen ska fungera effektivt.

  Prop. 2013/14:5

  Bilaga 1

  112

  Mot denna bakgrund föreslår kommittén att tillsättandet av politiska sekreterare inte längre ska ses som partistöd utan som ett stöd till de förtroendevalda.