Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Alla har ansvar att kämpa för kvinnors rätt

I vårt mångkulturella samhälle är det viktigt att försvara våra fundamentala värderingar och att säkerställa att våld mot kvinnor aldrig tolereras, vem som än utför handlingarna, skriver Anna Maria Corazza Bildt (M).

Mäns våld mot kvinnor saknar nationalitet. Vad som hände i Köln var extra obehagligt eftersom det var ett så strukturerat tillvägagångssätt. Att vi nu får rapporter om att liknande saker hänt i Stockholm – utan att det då uppmärksammades – är direkt chockerande! Det är dags att bryta tystnaden.

Att övergrepp och våld mot kvinnor används som verktyg i krig vet jag tyvärr alldeles för väl då jag var i krigets Bosnien under sex år. Därför förstår jag att attackerna i Köln är skrämmande och känns som en bestraffning för kvinnors frihet och fria livsstil. Men att lägga skulden endast på migranter och sluta ta in invandrare är inte lösningen.

Ny EU-rapport om våldet

Våld mot kvinnor sker varje dag i Europa. Det är inte ett problem vi importerar från andra länder.

En tredjedel av Europas kvinnor över 15 år har någon gång upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld – det avslöjar en ny rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. 62 miljoner kvinnor i Europa!

Siffran talar sitt tydliga språk. Våldet finns hos oss – i hemmen, på arbetsplatsen, på offentliga platser och på Internet – och det är dags att ta krafttag.

Det är fortfarande inte klart vilka som utförde attackerna i Köln och det skapar förvirring. Vi måste fokusera på att sätta dit förövarna så att de inte går fria, oavsett vilka de är.

Våld mot kvinnor får inte bli en privat fråga. Jag har varit mycket aktiv i Europaparlamentet för att bekämpa alla former av våld och diskriminering av kvinnor.

Förra mandatperioden antog vi den europeiska skyddsordern, som innebär att det personliga skyddet som utfärdats av en svensk domstol ska erkännas och tillämpas i alla EU-länder. Det behövs ingen ny prövning av skyddsbehovet om offret flyttar inom EU.

Vi har också garanterat miniminivåer för skyddet i hela Europa med ett nytt direktiv för skydd av brottsoffer. Samtidigt har vi antagit nya viktiga regler för att bekämpa trafficking där merparten är unga kvinnor som utnyttjas för prostitution.

Nu måste alla medlemsstater gå från ord till handling och fullständigt och korrekt genomföra EU-reglerna för att öka skyddsnätet. Som ansvarig för min politiska grupp arbetar jag just nu med implementeringen av det direktivet och det väntas inom kort antas.

Bygga en kultur av respekt

Det är också viktigt att alla medlemsstater ratificerar Istanbul-konventionen som kriminaliserar våld mot kvinnor i hemmet. Mycket handlar om att förebygga våld, kämpa mot diskriminering och stärka kvinnors egenmakt. Men det handlar lika mycket om att bygga en kultur av respekt för kvinnor och flickors värdighet.

Även om vi har instrument för att bekämpa våld mot kvinnor, så är utmaningen i hög grad också att förändra samhällsattityder. Det är genom utbildning av våra barn och unga som vi långsiktigt kan förändra synen på kvinnor och bryta stereotyper. Traditioner och religion får aldrig bli en ursäkt för kvinnoförtryck.

Och alldeles självklart är detta speciellt viktigt för de som kommer till Europa från andra kulturer och traditioner. Här måste vi vara mycket bestämda. De är skyldiga att följa våra lagar.

I vårt mångkulturella samhälle är det viktigt att försvara våra fundamentala värderingar och att säkerställa att våld mot kvinnor aldrig tolereras, vem som än utför handlingarna.

Får inte viftas bort

Integrationsutmaningarna som vi nu möter i Tyskland och Sverige på grund av de stora flyktingströmmarna är en mycket påtaglig verklighet. De får inte viftas bort.

Men att stigmatisera flyktingarna för vad som hände i Köln eller i Stockholm ter sig som att vi inte vill erkänna att våld mot kvinnor är ett existerande problem med långa anor.

Skulden får inte läggas på kvinnorna. Alltför många kvinnor lever fortfarande i skräck, osäkerhet och skam. Jag har besökt skyddade boenden och träffat dessa kvinnor. Ofta är det ingen i deras närhet som lyssnat eller trott på deras berättelser.

Vi måste bryta den onda cirkeln av tystnad, isolering och bryta dessa kvinnors ensamhet. Vi har alla ett delat ansvar att fortsätta kämpa för kvinnors rättigheter – för vägen är tyvärr fortfarande lång!

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Europaparlamentariker och medlem i jämställdhetsutskottet och utskottet för grundläggande fri och rättigheter

Bild - 2
Anna Maria Corazza Bildt (M) Europaparlamentariker och medlem i jämställdhetsutskottet och utskottet för grundläggande fri och rättigheter
Mest läst