Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
sas

650 jobb bort från SAS

Det krisdrabbade flygbolaget SAS ska spara ytterligare 2 miljarder kronor. Bolaget ber även aktieägarna om ett tillskott på 5 miljarder. Nyemissionen stöds av de största aktieägarna, skriver SAS i bokslutskommunikén.

Det nya sparprogrammet innebär att ytterligare cirka 650 tjänster försvinner inom SAS-koncernen i Norden.

-Det rör främst tjänster inom administrationen, säger Bertil Ternert, informationschef på SAS.

Det tidigare aviserade sparprogrammet berörde omkring 3 000 personer.

De nya besparingsåtgärderna innebär att sparprogrammet Core SAS nu beräknas sänka kostnaderna med totalt 7,3 miljarder kronor.

Därutöver har SAS träffat en avsiktsförklaring med fackföreningarna för piloter och kabinanställda, som innehåller "en tydligt uttalad målsättning" om besparingar på ytterligare en halv miljard kronor.

SAS har även träffat en överenskommelse med sina banker som ger bolaget bättre kreditvillkor. Bolaget har också inlett en process för att säkra refinansieringen eller senarelägga förfallotiden för majoriteten av de obligationslån som förfaller under 2010.

Den nyemission som planeras stöds, förutom av de större aktieägarna, av ett bankkonsortium. Villkoren för emissionen förväntas offentliggöras den 6 april. Emissionen kräver godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 7 april.

SAS redovisar en förlust före skatt på 1 519 miljoner kronor för fjolårets sista kvartal. Det kan jämföras med förlusten på 360 miljoner kronor motsvarande period 2008.

Omsättningen uppgick till 10 323 miljoner kronor, jämfört med 12 823 miljoner kronor ett år tidigare.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en förlust på 506 miljoner kronor och en omsättning på 10 263 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Svenska staten och de övriga huvudägarna villkorar deltagandet i nyemissionen med att förhandlingarna med de anställda slutförs och att refinansiering av obligationslånen genomförs.

"När bolag, anställda, kreditgivare och ägare tillsammans bidrar kan SAS bli ett konkurrenskraftigt bolag. Vi har analyserat och värderat de åtgärder som bolagsledningen föreslår. Vår bedömning är att planen är en förutsättning för att skapa ett konkurrenskraftigt SAS och ge svenska skattebetalare en marknadsmässig avkastning på det investerade kapitalet", säger näringsminister Maud Olofsson i ett pressmeddelande.

Svenska staten kommer efter nyemissionen att ha kvar nuvarande ägarandel på 21,4 procent. Det innebär en investering om cirka 1,07 miljarder kronor för svenska statens del.

"När de här kostnadsbesparingarna är genomförda kommer SAS att vara konkurrenskraftigt mot de tuffaste konkurrenterna vilket är en tillgång för industrin och jobben i Sverige", säger Maud Olofsson.

SAS totala passagerartrafik sjönk i januari med 5,1 procent jämfört med samma månad i fjol. Den så kallade kabinfaktorn, som visar hur pass fyllda flygplanen är, steg med 4,9 procentenheter till 65,6 procent.

Mest läst