Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

20 skolor specialgranskas

20 skolor får inom kort besök av Skolinspektionen som ska granska betygssättningen. Utvalda är de skolor som visat sig vara mest generösa med betygen när de nationella proven rättades om.

Såväl grund- som gymnasieskolor ingår i gruppen skolor som de närmaste månaderna ska detaljgranskas. Vilka skolor som ingår är ännu inte offentligt men klart är sedan tidigare att Mikael Elias gymnasium i Göteborg ingår i den fördjupade granskningen.

- Berörda är de skolor som har haft största avvikelserna när de nationella betygen rättats om de senaste åren, säger Agneta Sundén, chef för Skolinspektionens regionkontor i Linköping.

Diskussionen om orättvisor i betygsättningen har pågått länge men har fått ny näring det senaste året. Riksrevisionen kritiserade under 2011 regeringen för att göra för lite för att komma till rätta med bristerna i likvärdighet beträffande betygen.

Den pågående omrättningen av de nationella proven har visat på stora skillnader i betygssättning, framför allt i ämnen med lite friare bedömning som svenska och engelska, såväl för gymnasiet som för grundskolan.

I uppsatsdelen av kursen Svenska B på gymnasiet satte i nästan hälften av de insamlade proven från 62 gymnasier åren 2009 och 2010 de omrättande lärarna ett annat betyg, i huvudsak ett eller flera betygssteg lägre, än den ursprungligen rättande läraren på skolan. Som GP tidigare beskrivit är Mikael Elias gymnasium ett av de gymnasier där ursprungsrättarna varit mest generösa i förhållande till omrättarna. Där fick sju av tio elever ett annat betyg, i huvudsak högre av sina egna lärare.

- Betygssättningen är en central fråga och något som alla skolor måste vara bra på. Det är viktigt för eleverna att det finns en stark och levande diskussion i skolan om betygen, säger Agneta Sundén.

Den fördjupade granskningen handlar inte vem som har gjort rätt eller fel. Syftet är att ta reda på om lärarna gör en allsidig bedömning av elevernas kunskaper och om rektorn ger lärarna stöd för en likvärdig betygssättning. Det är inte bara de granskade skolorna som ska ha nytta av granskningen utan Skolinspektionen hoppas även på en spridning till andra skolor, för att gynna en mer likvärdig betygssättning.

Så sent som i december aviserade utbildningsminister Jan Björklund ett antal nya åtgärder för att minska orättvisa betyg. Där ingår bland annat uppdrag till de nationella skolmyndigheterna att ta fram tydliga riktlinjer för hantering, förberedelse och genomförande av de nationella proven. Skolinspektionen ska rätta om 30 000 nationella prov per år och ska kunna ingripa vid stora avvikelser mellan skolans egen rättning och omrättningen samt mellan nationella provresultat och slutbetyg.

Mest läst