Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

15 kronor trolig trängselavgift

Minst 15 kronor per gång behöver tas ut i trängselavgifter i en inre zon för att nå de finansiella målen med ett trängselskattesystem. Ett alternativ är att man tar 10 kronor i lågtrafik och 20 kronor i högtrafik.

Det här framgår av den kompletterade trängselskattsutredning som gjorts av Vägverket och som bland annat skall diskuteras vid ett möte som Svenska Naturskyddsföreningen arrangerar med flera av landets främsta trängselskatteexperter på plats.

Utredningen där Vägverket granskat olika aspekter av trängselskatterna visar att de kan införas 2013 och att det behövs nettointäkter på mellan 650 och 750 miljoner år 2015. Tanken är att trängselskatterna skall tas ut under 25-30 år och då få in en nettointäkt på 12 miljarder till investeringar.

Avlastar Oscarsleden

Systemet kommer att innebära att problemen med köer och trafikstockningar minskar avsevärt längs E 6 genom Göteborg samt vid Mårten Krakowgatan och Oscarsleden men man kan förvänta sig en ökning på infartsleder och, kringleder som Söder - Västerleden och Hisingsleden.

Även trafiken via Angeredsleden kan väntas öka liksom via Jordfallsbron.

En avgörande fråga här är om Älvsborgsbron kommer med i systemet eller inte. Kommer bron inte med får man räkna med större trafikökningar på Väster - Söderleden och på E 6 söder om Kallebäcksmotet.

En inre zon får sammantaget den mest positiva effekten för miljön totalt än en yttre zon.

Kostar 500 miljoner

Kostnaden för att införa ett trängselskattesystem i Göteborg ligger på cirka 500 miljoner i investering som då omfattar teknisk utrustning, ett centralsystem och infrastrukturen vid betalstationerna. Det handlar om cirka 30 betalstationer. Ökar man antalet betalstationer till 70 i ett större system handlar investeringarna om mellan 1 och 1,5 miljard.

Driftkostnaderna för ett trängselskattesystem är också betydande. Ett mindre system kostar mellan 140 och 180 miljoner per år att driva och ett större system mellan 250 och 350 miljoner per år. Vägverkets rapport bedömer att med ett enzonsystem bör antalet stationer inte behöva överstiga 60.

Ett trängselskattesystem kräver samtidigt stora investeringar i kollektivtrafiken om resenärerna skall lämna bilen hemma, en sektor som idag ör överbelastad . Enligt Vägverkets utredning måste en rad åtgärder inom K 2020 införas tidigare än vad som är tänkt.

* Längre plattformar för att kunna köra längre tåg in mot Göteborg.

* Fler separata busskörfält bland annat förbi Brunnsparken och längs ett par större stråk i centrum. Dessutom längs riksväg 40, E 6 Bäckebol-Kungälv och Söderleden.

*Fler expressbussar in mot centrala Göteborg

* EN utökad kollektivtrafik i knutpunkter som Korsvägen, Linnéplatsen, Svingeln och Hjalmar Brantingsplatsen.

* Fler spårvagnar behövs efter 2013.

Ekonomiskt behöver man tidigarelägga investeringar för 375 miljoner och nyfinansiera för 210 miljoner. Dessutom måste ytterligare en miljard avsättas för nya tåg och spårvagnar.

Mest läst