Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

spdb974c.jpg

Överskott på män om fyra år

Hundratals år av svensk kvinnodominans är på väg att brytas. Om fyra år är männen fler än kvinnorna.
Den ökande jämställdheten i samhället tros gynna männen. Men det sker på bekostnad av kvinnorna, anser en psykolog.
Trendbrottet sker 2015. Då vänds kvinnoöverskottet i Sverige till mansöverskott, enligt Statistiska centralbyråns prognoser. Den 31 december 2014 är kvinnorna 2 225 fler, ett år senare är männen 4 700 fler, skriver Sydsvenskan.
Orsaken är fler pojkfödslar, ökad invandring och mer långlivade män. Tidigare gjorde krig, hårt arbete och osunt leverne att männen dog yngre. Men i takt med att livsvillkoren för män och kvinnor blir allt mer lika krymper skillnaden i livslängd.

Ökat välbefinnande
– En ökad jämställdhet är bra för vårt välbefinnande. I dag är fler män än någonsin mer med sina barn och det finns ett ökat omsorgstänkande. Man är tvungen att ta det lite lugnare, säger mansforskaren Lars Jalmert till TT.
Men att männen tycks ha fått ett behagligare liv sker på kvinnornas bekostnad, anser psykologen Madeleine Gauffin.
– Att kvinnors livslängd inte ökar i lika hög takt som männens har givetvis med kvinnornas livssituation att göra. Ansvaret för hem och barn vilar fortfarande till stor del på kvinnornas axlar. Mäns stressnivå sjunker när de kommer hem, kvinnors ökar. Det är otroligt talande, säger Madeleine Gauffin.

Kvinnor far illa
Fortfarande ägnar kvinnor dubbelt så mycket tid som männen åt obetalt hushållsarbete. Samtidigt är det sociala trycket på att göra karriär hårt.
– Det är svårt att få ihop det utan att fara illa själv. Kvinnor är ju också i högre grad än män sjukskrivna för utmattning, kronisk trötthet och värk, säger Madeleine Gauffin.
Vad får då en ökad mansdominans i samhället för konsekvenser? Ja, en rejäl obalans skulle inte vara speciellt lycklig, säger Lars Jalmert.
– Det patriarkala samhället skulle kanske bli ännu mer patriarkalt.

Om fyra år – den 31 december 2015 – bryts sekler av kvinnoöverskott, enligt Statistiska centralbyrån.
Den 31 december 2014 är kvinnorna 2 225 fler, ett år senare är männen 4 700 fler.
År 2020 väntas 38 200 fler män än kvinnor vara folkbokförda i Sverige.
Redan nu föds fler pojkar – 106 pojkar på 100 flickor, och fler män än kvinnor invandrar.
Samtidigt ökar männens livslängd mer än kvinnornas. För 30 år sedan levde kvinnor 6,4 år längre än män, i dag är siffran 4,7

Mest läst