Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Östros levererar gamla universallösningar

Tänka nytt eller backa bandet? Partiledarkandidat Tomas Östros (S) levererar ett på många sätt talande inlägg . Hans tankegångar ekar av samma synsätt som återfinns i den socialdemokratiska kriskommissionens rapport, skriver Cecilia Magnusson och Sten Bergheden (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De senaste årens samhällsförändringar är ett problem som socialdemokratin och en utökad stat ska ställa till rätta. Globalisering och människors ökande konsumtion är negativt och måste motarbetas. Den ökade valfriheten är hot mot demokratin och man vill åter låsa in kvinnor i offentlig sektor i ett system där de inte kan starta företag eller välja bland flera arbetsgivare.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Den socialdemokratiska universallösningen är att staten ska bestämma över mer i människors vardag. Sverige har förändrats och förändringarna passar inte den socialdemokratiska världsbilden – inte för 20 år sedan och inte i dag.

Företagens villkor ska försvåras och skatthöjningar utesluts inte. Tomas Östros (S) nämner inte en enda gång orden "företag” eller ”arbetsgivare”. Han verkar inte intresserad av hur människors drivkrafter ska tillåtas blomstra och tycks inte inse att Sveriges välstånd är beroende av hur väl vi tar emot och uppskattar människors entreprenörskap och innovationsförmåga.

Kriskommissionen å sin sida beskriver företag som antingen giriga kapitalister eller små stackare som måste tas om hand. Vi kan inte undgå att slås av tanken att Östros delar den uppfattningen.

Speglar S-riksdagskandidaternas åsikter

Och kanske är Östros många socialdemokraters åsikter på spåren. I SVT:s och SR:s valenkät till landets riksdagskandidater i höstas gjorde en nostalgisk skara sig hörd. 9 av 10 av de socialdemokratiska kandidaterna var för höjd fastighetsskatt och återinförd förmögenhetsskatt. Lika många var emot både rut-avdraget och sänkt skatt på arbete, medan 10 av 10 S-kandidater i enkäten menade att skatten för höginkomsttagare borde höjas.

En politik som för Sverige framåt? Vi tycker inte det.

Vi menar att den nyligen presenterade långtidsutredningen innehåller flera intressanta förslag för att förbättra arbetsmarknaden. Arbetstillfällen uppstår inte, som Östros tycks tro, av sig själv bara staten är tillräckligt stor, utan kräver två parter – arbetstagare och arbetsgivare.

Bland förslagen i utredningen märks incitament till arbetsgivare att anställa tidigare sjukskrivna, en premie till unga som tar högskoleexamen tidigt, arbetsgivarkontakter redan på gymnasiet, ett mer flexibelt anställningsskydd och sänkta marginalskatter.

(S) lär vända sig emot flera av dessa förslag, inte minst det sistnämnda. Flertalet färska studier pekar på att sänkta marginalskatter skulle öka skatteintäkterna då ett högt skattetryck motverkar människors drivkrafter att utbilda sig, sikta högre, satsa nytt och ta risker. Nya tider kräver nya svar – att satsa högt för att nå framgång måste löna sig om Sverige ska behålla sin position i en osäker och utmanande framtid.

Cecilia Magnusson (M)

riksdagsledamot, Göteborg

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot i Näringsutskottet, Skaraborg

Mest läst