Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Bild - 1
Socialdemokraternas höga ambitioner och satsningar på äldreomsorgen märks inte av ute på fältet, skriver debattörerna.

"Öronmärk pengar till hemtjänsten"

Anna Johansson (S) lovar att hemtjänsten ska bli bättre. Ambitionen låter bra, men det finns inget som säger att det kommer att bli bättre när grundproblematiken kvarstår, skriver bland andra Maria Rydén (M).

Vi är oerhört bekymrade över utvecklingen och hör allt oftare klagomål från personal, äldre och anhöriga. I kommunfullmäktige sa Anna Johansson att Alliansens förslag var fantasifulla, kontraproduktiva och att vi mäter för mycket. Och att äldreomsorgen inte behöver fler käcka idéer.

Men Socialdemokraternas höga ambitioner och satsningar märks inte av ute på fältet. Hemtjänstens problem hänger tydligt samman med att budgeten inte ersätter faktiska kostnader. Det är en situation som chefer på enhets- och områdesnivå länge påtalat. I genomsnitt använder stadsdelarna sju procent av äldrepengarna till andra verksamheter, vilket innebär att drygt 280 miljoner försvinner. Hundratals miljoner som skulle kunna göra stor skillnad såväl för personal som för stadens äldre. Därför måste pengarna till hemtjänsten öronmärkas och det krävs inga stora utredningar för att komma fram till den slutsatsen.

Många fördelar

Vi vill införa valfrihet och kundvalssystem i enlighet lagen om valfrihetssystem (LOV) med start inom hemtjänsten. Det ger stadens äldre frihet att välja vem som utför vård- och omsorgstjänster i det egna hemmet. Fördelarna är många då valfrihetssystemet innebär en konkurrens på lika villkor oavsett utförare och skulle skapa bättre möjligheter att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Det finns en färsk rapport från kommunen som pekar på omfattande brister och behov av ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete inom äldreomsorgen. För oss råder ingen tvekan. Vi vill förändra äldreomsorgen i Göteborg till det bättre.

Maria Rydén (M)

kommunalråd

Ann Catrine Fogelgren (FP)

biträdande kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Mest läst