Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Öppna gränser naivt och orealistiskt

Genom att klistra en SD-etikett på Moderaterna för att vi tar upp en fråga där det i dag råder total beröringsskräck, visar tyvärr att det fortfarande är svårt att bedriva en seriös debatt om integrations- och migrationspolitiken, skriver moderaterna Pontus Båth och Mattias Tykesson.

Slutreplik

Uppehållstillstånd, 14 -18/5

Frans Sporséns (C) replik är både problematisk och på många sätt ett hinder för en god debatt. Genom att klistra en SD-etikett på Moderaterna, enbart för att vi tar upp en aktuell fråga där det i dag råder total beröringsskräck, visar tyvärr att det är fortsatt svårt att bedriva en seriös debatt inom integrations- och migrationspolitiken.

För att möta det förändrade omvärldsläget behöver Moderaterna och Alliansen ompröva sin migrations- och integrationspolitik, något som nu också sker. Det är så som vi möter framtiden tillsammans och tar tag i de verkligt svåra frågorna, så att fler människor kan etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige.

Att Sporsén kritiserar vårt förslag om tillfälliga uppehållstillstånd och samtidigt förespråka fri invandring är just vad vår debattartikel lyfter som problematiskt.

Nattväktarstat

Vi menar att i en föränderlig värld bör vi kunna ompröva vår politik och ta ansvar för en fungerande integrations- och migrationspolitik. Om Sveriges sociala välfärdssystem skall fungera och erbjuda en god integrering i det svenska samhället, behöver vi restriktioner på hur många som kan komma till Sverige. Frans Sporsén kommer inte med några konkreta förslag eller åtgärder för att klara de stora flyktingströmmarna över Europa till Sverige. Att enbart tro att öppna gränser löser problemen, är ett naivt sätt att se på invandringen till Sverige.

Synsättet som Centerns ungdomsförbund förespråkar är ett synsätt som förutsätter att vår nuvarande välfärdssektor helt försvinner för att ersättas av en nattväktarstat. Detta synsätt är inte realistiskt och förlamar en seriös debatt.

Reglering nödvändig

Vi håller med om att bostadsbyggandet måste ta fart och att vår svenska arbetsmarknad måste genomgå stora förändringar för att möta utanförskapet och klara av den öppenhet som vi vill att Sverige skall kunna klara av.

I dag har Sverige en reglerad invandring, något som är nödvändigt och som vi måste fortsätta med. Tillfälliga uppehållstillstånd är inget sällsynt för Sverige utan skall fungera som ett incitament att så snart som möjligt lära sig språket, komma in i utbildning eller ut på arbetsmarknaden. Vi är, precis som Moderaternas förslag säger, tydliga att värna om asylrätten och att efter vår förmåga hjälpa de människor som är i behov av skydd.

Pontus Båth (M)

distriktsordförande MUF Göteborg

Mattias Tykesson (M)

förste vice distriktsordförande MUF Göteborg

Mest läst