Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Göteborg behöver växa. Det ökar möjligheterna till mer välstånd och hållbar utveckling i hela regionen, skriver debattörerna.

Ökat välstånd förutsätter fler invånare

Västsvenska paketet är en viktig förutsättning för att hela Västsverige ska växa och utvecklas, skriver centerpartisterna Kristina Jonäng och Kent Johansson i en replik till Theo Papaioannou och Tom Heyman, Vägvalet. 

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ett syfte med Västsvenska paketet och Västlänken är att öka antalet invånare i en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion. Här finns en kvalificerad industri som skriker efter arbetskraft. Det krävs bland annat fler invandrare för att klara kompetensförsörjningen i företagen. Fler västsvenskar måste få ökade möjligheter att resa smidigt till jobb, utbildning och service. 

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Fler invånare ger ökade möjligheter till välstånd och hållbar utveckling. Ökad invandring och fler medborgare innebär att fler kan bära ansvaret för en bra skola och en god sjukvård. Det finns alltid risk för bostadsbrist och social utslagning. Binder vi ihop Västsverige i ett gemensamt samarbete minskar dessa risker.   

De flesta som flyttar till Västsverige utifrån kommer först till Göteborgsregionen. Förr eller senare vill dessa invånare kanske även flytta till andra delar av Västsverige. Efter avslutade studier tittar många efter möjlighet att bo på landet eller ett kustnära boende. När barnen växer upp behövs en större boyta och en del vill flytta tillbaka till orter där man själv bodde som barn. Fler måste ha möjlighet att studera i Göteborg, skaffa sig sitt första jobb och även göra karriär i storstaden. Då vill man också bo kvar resten av livet i områdena runt storstaden. 

Regionala kraftcentra

Centerpartiet menar att det behövs regionala kraftcentra i hela Sverige som kan skapa dynamik i mötet mellan stad och land. Det är viktigt att öka möjligheterna till samspel mellan Västsveriges olika regionala centra. Göteborg och Göteborgsregionen är ett viktigt nav för ett sådant utvecklat samarbete. Där finns internationella forskningsresurser och kapital. Landet har naturresurser och entreprenörskap. Dalsland, Bohuslän, Halland och Västergötland kan växa om Göteborg växer. 

 

När det gäller nationell infrastrukturplanering sker inga omprövningar löpande, utan vart fjärde år. Det nu gällande beslutet om nationell och regional infrastrukturplan togs 2010. Det var då som Västsvenska paketet och Västlänken beslutades. Nu pågår arbetet med att ta fram underlag för nästa beslut om nationell och regional plan.  Riskdagen och regionfullmäktige i Västra Götaland fattar beslut i juni 2014 och dessa planer genomförs åren 2014 – 2025. Om man vill att folkomröstningsresultatet ska få genomslag på viktiga beslut om infrastruktur bör folkomröstningen alltså hållas innan juni 2014. 

Västsvenska paketet som bland annat finansieras av trängselskatterna är en viktig del för regional sammanhållning. Människor ska kunna bo i regionens alla delar och smidigt pendla till och genom Göteborg. Göteborg måste i sin tur ha kontakt med Oslo och Köpenhamn samt resten av Europa för att bli en verklig magnet i världen. Investeringar och jobb kan bara skapas i Göteborg om Göteborg har en öppenhet inåt i regionen och utåt i världen. 

Kent Johansson (C) 

Europaparlamentariker och fd regionråd Västra Götaland 

Kristina Jonäng (C) 

regionråd och ledamot av Centerpartiets partistyrelse

Bild - 2
Bild - 3
Mest läst