Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Öckeröbro löser många problem

En bro till Öckerö kompletterad med snabb och bekväm kollektivtrafik skulle främja miljön, ekonomin och barnperspektiven i samhällsplaneringen, skriver Martin Wannholt (M).

Jag tror på att underlätta för människor att fatta egna beslut, som passar dem. Det finns inte en enda lösning som passar alla familjer. Det måste finnas alternativ. Buss när man kan, bilen när man måste. I inget av fallen kan det vara politikers uppgift att medvetet försvåra för familjer att få ihop sin vardag. Däremot att ta ansvar för miljö-, ekonomi- och barnperspektiven i samhällsplaneringen. En bro till Öckerö skulle främja alla tre.

Jon Pierre frågar om jag tror att en bro till Öckerö kommer att öka eller minska antalet bilar mellan Öckerö och Göteborg. Mitt svar är att jag vill ha en kollektivtrafik som är så snabb, bekväm och säker att alla som kan välja bussen gör det. Väl placerade pendelparkeringar i kombination med trängselskatten, gör också bussen mer attraktiv. Men det kommer alltid att finnas de som av olika skäl måste ta bilen, och att försöka ändra på den saken genom att göra det så krångligt som möjligt att köra bil, det löser inga problem.

Dessutom låter det som att Björköbon Jon Pierre alldeles glömt bort Hjuvikbornas situation. Bilköerna med avgaser från stillastående bilar går genom bostadsområden och längs många barns skolväg. Samma väg går tunga transporter med farligt gods. Jag förstår att det kan finnas en charm i att bo på en ö utan fastlandsförbindelse, men blir inte priset lite väl högt när en konkret konsekvens av bromotståndet drabbar bland annat skolbarn på det sättet? Att en bro därtill förutom att vara miljövänlig också blir mer ekonomisk än dagens färja kan väl inte gärna vara en nackdel?

Jag kan inte svara på frågan om hur mycket investeringar som behövs i vägnätet på Öckeröarna för att klara framtidens trafik, men jag välkomnar att en majoritet över partigränserna på Öckerö ser framtiden an och vill utveckla sin kommun genom hållbar tillväxt. I den visionen ryms säkerligen moderna och välanpassade anslutningar till en broförbindelse.

Nu hoppas jag att en så bred politisk majoritet som möjligt i Göteborgs kommunstyrelse kan enas om att ge Trafikverket ett nytt uppdrag, så att den nu föreslagna utbyggnaden av Hjuviksvägen avbryts och en utredning snarast påbörjas av en alternativ vägsträckning i kombination med en vacker och modern bro mellan Öckerö och Torslanda.

Martin Wannholt (M)

kommunalråd

Göteborgs Kommunstyrelse

Bild - 1
Mest läst