Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Även Revaq-certifierat slam är giftigt

All slamspridning bör förbjudas eftersom även det Revaq-certifierade slammet är okontrollerat och innehåller en lång rad gifter och ämnen som inte har på åkern att göra, skriver Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen, i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jag varnade i Göteborgsposten (Debatt 28/5) för att flera allvarliga miljögifter sprids med det slam från industrisamhällets avlopp som används i matproduktionen, skogen och i stora mängder anläggningsjord som kan hamna i parker och på lekplatser. Flera av de miljögifter som spolas ner i avloppen kan på det viset nå våra frukostbord genom den mat vi äter.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Lena Söderberg, vd för Svenskt Vatten, höll med om att avloppsslammet behöver renas mer (GP Debatt 1/6) och skrev att spridningen av okontrollerat slam måste upphöra omedelbart. Jag håller självfallet med, men det är väl bekant att också det Revaq-certifierade slam från avloppen som Söderberg argumenterar för är okontrollerat, eftersom det innehåller en lång rad farliga kemikalier som inte renas eller mäts.

Söderberg varnar för kadmium i avloppsslam som inte är certifierat, men glömmer berätta att även det certifierade slammet innehåller mycket kadmium, ett av de värsta miljögifterna som samhället brottas med i dag. Söderbergs slam innehåller också farliga bromerade flamskyddsmedel och ftalater och hundratals andra ämnen som inte har på åkern att göra. Därför behöver all slamspridning förbjudas, precis som skett på annat håll i Europa, vilket Söderberg inte tycks känna till.

I stället för slamspridning behövs ny teknik som renar avloppen så bra att vi kan få kretslopp av näring och inte av gifter. Dessbättre används och utvecklas nu en rad sådana metoder i olika länder, vilket Svenskt Vatten borde storsatsa på i stället för att argumentera för giftigt slam.

Jag vill dock hålla med Söderberg på en viktig punkt – vardagen måste avgiftas. Söderberg gör rätt i att peka ut hur orimligt det är att tillåta kadmium i färger och giftigt antibakteriellt silver i kläder, men det finns åtminstone några hundra andra farliga ämnen som också behöver fasas ut. Fram till dess innebär slamspridning att sådana miljögifter sprids där vår mat ska odlas.

Mikael Karlsson

ordförande Naturskyddsföreningen