Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Ship to Gaza, den svenska båten Estelle, anlöper förhoppningsvis inom kort Gaza hamn, med en last av leksaker, sjukvårdsutrustning, cement, musikinstrument och hopp. Att häva blockaden är en nödvändighet och kan ge hopp om fred för folken i regionen, skriver debattören.

Även judar stödjer Ship to Gaza

Ett värdigt liv för judar är nära förbundet med ett värdigt liv för palestinier. Därför är det viktigt att ta avstånd från den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna och bryta blockaden av Gaza, skriver Olle Katz, Judar för Israelisk-Palestinsk fred.

Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för judar med stark bindning till Israel. Jag tillhör de som menar att frågan om ett värdigt liv för palestinier är nära förbunden med frågan om ett värdigt liv för israeler. Frågan är viktig för alla judar, inom och utanför Israel.

Förtryck utan motstycke

Det judiska folket har under årtusenden utsatts för förföljelser utan motstycke i historien, min släkt är inget undantag. Min farfar flydde undan de stora pogromerna i Ryssland i början av 1900-talet. Min far växte upp i ett starkt antisemitiskt färgat Sverige under 30- och 40-talen och kunde efter kriget konstatera att den släkt som stannat kvar i Ryssland blev utraderad under förintelsen. Tusentals år av förtryck har hos många lett till ett engagemang för mänskliga rättigheter. Jag seglade med Estelle några veckor i augusti för att visa att man kan vara för palestiniernas rättigheter samtidigt som man vill ha en israelisk stat. Rättvisa och frihet är som kärlek, den växer om den delas.

Kan ge hopp om fred

Ship to Gaza, den svenska båten Estelle, anlöper förhoppningsvis inom kort Gaza hamn, med en last av leksaker, sjukvårdsutrustning, cement, musikinstrument och hopp. Att häva blockaden är en nödvändighet och kan ge hopp om fred för folken i regionen. Robert Turner, Gaza-chef för UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), hävdar i en artikel i brittiska The Guardian att en katastrof hotar den växande befolkningen på Gaza-remsan om inget görs nu. Det som bör göras, skriver Turner, är att omedelbart häva blockaden, som bortsett från alla humanitära konsekvenser kostar världens skattebetalare hundratals miljoner dollar årligen – och detta till ingen nytta.

Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter. Allt större del av palestinsk mark på västbanken bebyggs med judiska bosättningar och möjligheterna att försörja sig på den mark som blir kvar är begränsad. På ömse sidor växer rädsla, hat och en dehumanisering av ”den andre”.

Värst är situationen på Gaza där mer än 1,5 miljoner människor trängs på en yta motsvarande Orust. De saknar möjlighet att försörja sig då handelsvägar är stängda av Israel. Allt saknas: rent vatten, mediciner, leksaker och byggnadsmaterial för att bygga upp husen.

Främjar extremister

Denna politik kastar befolkningen i armarna på extremistgrupper, på samma sätt som USA:s blockad mot Kuba en gång kastade det lilla landet i armarna på Sovjetunionen. I Israel finns en växande opposition mot den nuvarande politiken. Den tidigare talmannen i Knesset, Avraham Burg, är en av de som i sin kritik talar om risken att folkets värdighet undermineras av att ständigt vara förtryckare.

Att stödja Ship to Gaza är inte att ta ställning för korrupta palestinska politiker, det är att ta ställning för livet och en möjlig fredsprocess. Amos Oz, den ständige nobelpriskandidaten, liknar förhållandet mellan israeler och palestinier vid två personer som tvingas dela lägenhet trots att de inte gillar varandra. Men det finns inget alternativ. Han menar också att vi alla kan bidra till att släcka elden, om så bara med en tesked vatten. Estelle är vår tesked.

Olle Katz

medlem i Judiska församlingen och i styrelsen för Judar för Israelisk-Palestinsk fred, samordnare för Manifestationen till minne av Kristallnatten 9 november.

Bild - 2

Israels blockad av Gaza har pågått sedan 2007. 2010 bordades Ship to Gazas konvoj med förnödenheter av israelisk militär. Nio passagerare dödades. Ship to Gaza 2012 beräknas nå Gaza denna helg.

Mest läst