Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 2

Äldres drickande ökar dramatiskt

Riskkonsumtionen av alkohol ökar dramatiskt bland Sveriges pensionärer. Störst är ökningen hos 75-åriga kvinnor, där andelen så kallade riskdrickare femtonfaldigats på 30 år.

GP berättade i söndags om forskningen om åldrande och äldres vanor som bedrivs vid institutionen Agecap på Göteborgs universitet. Äldre är generellt friskare än tidigare, de lever längre och mer aktiva liv än tidigare generationer. Men det finns också forskning som visar att den aktiva livsstilen också medför negativa konsekvenser, bland annat när det gäller alkoholkonsumtion.

- Den potentiellt skadliga konsumtionen av alkohol har ökat dramatiskt hos gruppen äldre. Forskningsresultaten är alarmerande, säger psykiatern och professorn Margda Waern som lett en studie på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Genom två stora befolkningsstudier har forskarna kunnat jämföra hur mycket öl, vin och sprit som en grupp 75-åringar konsumerade i mitten av 1970-talet med hur mycket en grupp i samma ålder drack 30 år senare. Andelen kvinnor som definierades som riskkonsumenter under den perioden hade ökat från 0,6 till 10 procent.

- Det handlar inte nödvändigtvis om missbruk, men om en konsumtion som kan leda till missbruk med alla dess skadeverkningar, säger Margda Waern.

Hon tror att ökningen kan bero på att alkohol är lättare att få tag i nu för tiden, att drickande är mer socialt accepterat och att lådvinerna gör alkoholen lättillgänglig i vardagen. En annan förklaring kan vara debatten om att viss konsumtion av alkohol eventuellt kan ha en gynnsam effekt på hälsan. Margda Waern poängterar dock att denna gynnsamma effekt bara uppträder vid låg till måttlig konsumtion.

- Riskerna att skada hälsan är stora för äldre som dricker för mycket. De löper större risk att ramla, får ett sämre minne och minskad förmåga att leva ett oberoende liv.

Även bland männen hade riskdrickandet i Sverige ökat, men i mycket mindre grad än hos kvinnorna. Anledningen till att kvinnornas drickmönster ändrats mest kan ha med jämställdhet att göra, tror Margda Waern. Män dricker ju traditionellt mer än kvinnor och könsskillnaderna i alkoholkonsumtion är mindre i Skandinavien än i andra delar av världen.

Globalt ligger den totala alkoholkonsumtionen något under Sverigesnittet: 6,2 liter ren alkohol per år jämfört med Sveriges 9,2 liter. Men i och med att mindre än hälften av jordens befolkning dricker alkohol är genomsnitt bland dem som faktiskt dricker 17 liter ren alkohol per år. Detta enligt Världshälsoorganisationen WHO:s nya rapport om alkohol och hälsa.

I rapporten konstateras att 3,3 miljoner människor årligen dör av skador kopplade till alkohol och att det, omräknat till procenttal, motsvarar åtta procent av dödsfallen bland män och fyra procent av dödsfallen bland kvinnor.

Enligt Socialstyrelsen vårdas i Sverige allt fler äldre för alkoholrelaterade sjukdomar. För dem som arbetar inom äldreomsorgen innebär utvecklingen att arbetet kompliceras, då personal på äldreboenden både vill låta de boende bestämma över sina egna liv och samtidigt skydda dem från missbruksbeteende.

- Självklart ska det finnas möjligheter för de äldre att konsumera vin på äldreboenden men det är också viktigt att personalen har i åtanke att det kan bli för mycket. Det är samhällets roll att ta detta på allvar, säger Margda Waern.

Hon tycker att det är viktigt att personer som arbetar med äldre lär sig att upptäcka varningssignaler, vågar prata mer öppet om alkohol och att de har kunskap om hur man ska agera om någon ligger på gränsen till att dricka för mycket. Det handlar ofta om att man ska lära sig sin gräns, inte sluta dricka helt, säger hon.

- Inom vården är det viktigt att läkare och andra mer rutinmässigt börjar ställa frågan om drickande till sina äldre patienter, säger Margda Waern.

- I vårt samhälle är äldres drickande, i synnerhet kvinnornas, i viss mån tabubelagt. Vårdpersonal kan vara rädda att låta anklagande eller utpekande om de frågar en patient hur mycket han eller hon dricker.

Få kommuner i Sverige har rutiner för hur samarbetet mellan missbruksvården och äldreomsorgen ska gå till. Men eftersom gruppen äldre växer blir det allt viktigare för samhället att uppmärksamma äldres högriskdrickande i tid, säger Margda Waern.

- Med tanke på riskerna vet vi förvånansvärt lite om alkoholkonsumtionens effekter hos äldre.

Mest läst